Terugstroombeveiliging: hou het water in uw bedrijf schoon

Schoon water lijkt in Nederland de normaalste zaak van de wereld. Wie thuis of op het bedrijf water tapt, staat er niet bij stil hoe bijzonder het eigenlijk is om altijd kraakhelder water te kunnen gebruiken. Uw waterbedrijf zorgt voor schoon water tot aan de hoofdaansluiting. Daarna bent u als gebouweigenaar verantwoordelijk. Zo moet u zorgen voor een goede terugstroombeveiliging. Het is goed om daar eens bij stil te staan.

Terugstroombeveiliging is nodig om te voorkomen dat vervuild water terugstroomt naar het waterleidingnet. Daarom moet er achter de wateraansluiting van ieder apparaat dat water tapt een keerklep zijn geïnstalleerd. Deze keerkleppen zijn bijvoorbeeld ook nodig om de verspreiding van legionella van het ene compartiment naar het andere te voorkomen. Om u een idee te geven: in een gemiddeld ziekenhuis zijn er al snel acht- á negenhonderd keerkleppen, van aansluitingen voor brandslanghaspels tot bij de waterafgifte voor medische apparatuur.

Verkeerde installatie

Deze keerkleppen bestaan in allerlei soorten en maten. Verplicht jaarlijks onderhoud moet een feilloze werking van de installatie garanderen. Toch worden wij als leverancier van de installatie regelmatig gebeld omdat er problemen zijn. Als een toestel bijvoorbeeld niet ontlucht wordt of als de voordruk niet hoog genoeg is, kan het gaan lekken of werkt het hydraulisch systeem niet goed. Dit ligt meestal niet aan het toestel zelf, maar aan verkeerde installatie. Ook overstort door waterslag komt nog wel eens voor. Ik adviseer klanten altijd de installatie en het onderhoud te laten uitvoeren door een monteur die het toestel kent. Een minder deskundige monteur wil een keerklep die hij niet kent nog wel eens ‘vergeten’.

Goedkoop is niet goedkoop

Een ander veelvoorkomend probleem is dat de gebouweigenaar heeft geïnvesteerd in goedkope keerkleppen zonder afsluiters aan weerszijden. Voor de onderhoudsmonteur is dat heel lastig, want die moet het toestel druk loos zien te krijgen. Dit kost dan veel meer tijd én geld. Goedkoop is dan niet meer goedkoop. Mijn advies is: installeer keerkleppen mét afsluiters. Die zijn iets duurder in aanschaf, maar deze investering verdient u in één of twee jaar terug. U kunt in uw meerjarenbegroting dan rekening houden met lagere onderhoudskosten.

Geen onaangename verrassingen

Met een gedegen beheersplan voorkomt u problemen bij het onderhoud. Vraag een deskundig bedrijf hierom en kies voor een betrouwbare installateur die de binnen installatie aan de hand van dit beheersplan weet aan de passen. De verplichte jaarlijkse controle levert u dan geen onaangename verrassingen op. Schoon water blijft dan ook in uw bedrijf de normaalste zaak van de wereld.

Bron: Geschreven door Jan Willem Meisen Accountmanager Waterworks NL bij Watts Industries

Deel dit artikel: