Het sluimerende gevaar van koolmonoxidevergiftiging

Een koolmonoxidevergiftiging wordt tenslotte veelal niet herkend, zeker niet als er sprake is van chronische blootstelling aan relatief lage waarden koolmonoxide. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe Europese norm voor koolmonoxidemelders waarin meer aandacht is voor lage waardes koolmonoxide.

Nu onze wetgever nog…

Namens VEBON-NOVB is gepleit voor een gelijke verplichting als die geldt voor rookmelders en meer aandacht voor het belang van koolmonoxidemelders.

Naar het tv-programma RADAR keken ruim 1,5 miljoen kijkers. Na de uitzending was er nog speciale aandacht voor CO-melders in de live-stream die ook nog eens werd gevolgd door enkele duizenden kijkers.

Uiteraard kunt u de fragmenten ook terugkijken op de volgende website veiligeproducten.nl, waar de consument ook goede en betrouwbare koolmonoxidemelders kan vinden.

 

Bron: VEBON-NOVB 

Deel dit artikel: