Levering en onderhoud rookmelders

Rookmelders en koolmonoxidemelders zijn er in vele soorten en maten. Smeba helpt u bij het plaatsen en onderhouden van detectiemiddelen. Neem contact op voor advies en tarieven.

Neem contact op
een rookmelder
  • Verspreid over de Benelux dus altijd in de buurt

  • Meer dan 50 jaar ervaring in de markt

  • Zekerheid door volledige certificering

Rookmelders of brandmelders zijn er voor bedrijfsmatig gebruik, maar ook voor particulier gebruik. In een woning volstaat doorgaans een standaard rookmelder. In een bedrijfsomgeving maken rookmelders vaak deel uit van een compleet detectiesysteem. Smeba helpt u bij het inrichten & installeren van branddetectieapparatuur.

Rookmelders wettelijk verplicht vanaf 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om in elke woning een rookmelder te hebben. De meeste slachtoffers bij brand vallen ’s nachts bij het inademen van rook. Een goede rookmelder kan het verschil zijn tussen leven en dood. Deze nieuwe wet heeft dan ook als doel om het aantal slachtoffers te verminderen.

een rookmelder controleren

Controle en onderhoud rookmelders en koolmonoxidemelders

Het is belangrijk dat melders goed blijven werken. Dat vraagt om reguliere controles. Smeba voorziet u in een compleet plan voor brandveiligheid. Voor een bedrijfsmatige oplossing laat u zich het beste voorlichten door één van onze medewerkers. Neem contact op en we vertellen u graag meer.