Levering en onderhoud noodverlichting

Een goed werkende noodverlichting is essentieel in noodsituaties. Smeba helpt u uw omgeving veilig te maken en houden. Neem contact op voor advies en tarieven.

Neem contact op
Afbeelding voor Levering en onderhoud noodverlichting
 • Verspreid over de Benelux dus altijd in de buurt

 • Meer dan 50 jaar ervaring in de markt

 • Zekerheid door volledige certificering

Noodverlichting is een vorm van verlichting die automatisch wordt ingeschakeld bij het uitvallen van alle elektriciteit. Hiertoe is de lamp voorzien van zowel een aansluiting op het lichtnet als van een batterij of noodstroomvoeding die de lamp indien nodig van elektriciteit voorziet.

De essentie van noodverlichting

Noodverlichting is iets waar we niet vaak bij stil staan wanneer we werken, winkelen of leren. Toch is het van essentieel belang om openbare gebouwen zoals kantoorpanden, winkels en scholen veilig te kunnen verlaten in geval van nood. Niet voor niets is het wettelijk verplicht. Noodverlichting dient als ‘back-up’ wanneer de voeding voor de normale verlichting wegvalt en heeft daarom een onafhankelijke spanningsbron.

Noodverlichting is wettelijk verplicht

Als de stroom uitvalt en het is ineens donker, kan dat leiden tot verwarring, desoriëntatie en soms zelfs angst. In dat geval zorgt een goede noodverlichtingsinstallatie ervoor dat iedereen het gebouw kalm, veilig en via de kortst mogelijke route kan verlaten. De Arbowet, het Bouwbesluit en de norm NEN-EN 1838 zijn de basis voor het ontwerp, aanleg en onderhoud van noodverlichting installaties.

Er zijn diverse normen, wetten en regels met betrekking tot noodverlichting. Eén van deze is het bouwbesluit. Hierin wordt, samen met de gemeentelijke bouwverordening, bepaald hoe de noodverlichting in uw gebouw geregeld moet zijn. De bouwverordening eist bovendien dat de noodverlichting jaarlijks onderhouden wordt.

Dit wordt tevens geëist in het Arbobesluit. Het Arbobesluit verplicht elke werkgever in artikel 3.7, 3.9 en 8.4 dat op elke arbeidsplaats waar werknemers tewerkgesteld worden adequate noodverlichting en veiligheidssignalering aanwezig is.

Onafhankelijke spanningsbron

Elk noodverlichtingsarmatuur heeft een onafhankelijke spanningsbron. We maken onderscheid tussen een decentraal en een centraal gevoed systeem. Decentraal gevoede noodverlichting bestaat uit armaturen met een ingebouwde accu en lader. Deze wordt in alle ruimten rechtstreeks aangesloten op de constante voeding van een eindgroep voor de noodverlichting. Centraal gevoede noodverlichting bestaat uit armaturen die niet zijn voorzien van een eigen voedingsbron en lader. De armaturen worden direct vanuit een centraal systeem voor noodstroom gevoed.

Tot ons leveringspakket behoren de verschillende nood/vluchtweg-verlichtingsarmaturen voorzien van de juiste pictogrammen conform NEN-EN ISO 7010. Wij verrichten onderhoud/inspectie aan zowel centrale als decentrale noodverlichting.

Onderhoudsverplichting noodverlichting

De noodzaak tot het onderhouden van een noodverlichtingsinstallatie wordt derhalve door de wetgever erkend middels het Bouwbesluit, de Bouwverordening en de Arbowet. Noodverlichting is een veiligheidsinstallatie en valt onder een periodieke onderhoudsplicht. In de praktijk houdt dit in dat een noodverlichtingssysteem minstens één keer per jaar moet worden geïnspecteerd. Regelmatige controle en onderhoud daarbij zijn belangrijk en noodzakelijk.

Een erkend deskundige zal door de eigenaar / gebruiker moeten worden aangewezen om het noodverlichtingssysteem te controleren, onderhouden en alle nodige werkzaamheden aan het systeem uit te voeren.

Smeba staat klaar om u te ontzorgen in alle onderdelen van brandveiligheid. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.


Controle en onderhoud van noodverlichting

De controle van de noodverlichting omvat de volgende werkzaamheden:              

 • Controleren plaatsing, situering en staat van de armatuur
 • Controleren van het bouwjaar van de armatuur
 • Controle in en uitwendig op beschadigingen / aansluitingen / corrosie / hitteschade
 • Controleren en testen van aanwezige vluchtwegsignalering en noodverlichting
 • Controleren van het bouwjaar van de aanwezige accupack
 • Jaarlijks preventief vervangen van de continue brandende TL-lampen van de vluchtwegsignalering
 • Iedere 4 jaar preventief vervangen van de niet continue brandende TL-lampen van de armaturen
 • Controleren van de voedingseenheid
 • Controleren van de accubatterijen
 • Reinigen en plaatsen van een beproevingsetiket
 • Advisering

Indien de controle van de noodverlichting gecombineerd wordt met de jaarlijkse controle van de blusmiddelen wordt de controle van de decentrale noodverlichting door dezelfde monteur uitgevoerd. Hierbij geldt een maximale werkhoogte van 2,5 meter, conform de daarvoor geldende norm.

Noodverlichting onderhouden?
Onze specialisten vertellen u graag hoe we uw omgeving veilig maken.
Neem contact opOver ons

Vervangen accu noodverlichting

Accu’s zijn een essentieel deel van een noodverlichtingsarmatuur. De autonomie is sterk afhankelijk van kwaliteit, leeftijd, staat van de armatuur en omgevingstemperatuur. Volgens de normen NEN 1010 en NEN 1838 moeten vluchtwegen met minimaal 1 Lux verlicht worden en bij stroomuitval moet de noodverlichting een uur gegarandeerd zijn. Accu’s verliezen na verloop van tijd hun capaciteit, zodat fabrikanten de maximale levensduur op 4 jaar stellen. Na die 4 jaar zal de accu wellicht nog werken, maar nooit lang.

Fabrikanten adviseren om originele accu’s voor het vierde jaar preventief te vervangen om de noodzakelijke en voorgeschreven autonomie zeker te stellen. Oude accu’s worden door Smeba op milieuverantwoorde wijze afgevoerd.  Om reden van efficiency wordt de accu direct tijdens het jaarlijks onderhoud vervangen.

Vervangen lampen noodverlichting

Als een lamp een jaar lang continu brandt, zit deze dicht bij de maximale levensduur. Het is dan vrijwel zeker dat de lamp tijdens het tweede jaar kapot gaat, zodat er een onveilige situatie ontstaat. Dit speelt overigens alleen bij vluchtwegverlichting die continu brandt. Noodverlichting die alleen aan gaat bij stroomuitval, wordt wel getest, maar hoeft niet vervangen te worden.