Noodverlichting

De essentie van noodverlichting

Noodverlichting is iets waar we niet vaak bij stil staan wanneer we werken, winkelen of leren. Toch is het van essentieel belang om openbare gebouwen zoals kantoorpanden, winkels en scholen veilig te kunnen verlaten in geval van nood. Niet voor niets is het wettelijk verplicht. Noodverlichting dient als ‘back-up’ wanneer de voeding voor de normale verlichting wegvalt en heeft daarom een onafhankelijke spanningsbron.

Wettelijk verplicht

Als de stroom uitvalt en het is ineens donker, kan dat leiden tot verwarring, desoriëntatie en soms zelfs angst. In dat geval zorgt een goede noodverlichtingsinstallatie ervoor dat iedereen het gebouw kalm, veilig en via de kortst mogelijke route kan verlaten. De Arbowet, het Bouwbesluit en de norm NEN-EN 1838 zijn de basis voor het ontwerp, aanleg en onderhoud van noodverlichting installaties.

Onafhankelijke spanningsbron

Elk noodverlichtingsarmatuur heeft een onafhankelijke spanningsbron. We maken onderscheid tussen een decentraal en een centraal gevoed systeem. Decentraal gevoede noodverlichting bestaat uit armaturen met een ingebouwde accu en lader. Deze wordt in alle ruimten rechtstreeks aangesloten op de constante voeding van een eindgroep voor de noodverlichting. Centraal gevoede noodverlichting bestaat uit armaturen die niet zijn voorzien van een eigen voedingsbron en lader. De armaturen worden direct vanuit een centraal systeem voor noodstroom gevoed.

Tot ons leveringspakket behoren de verschillende nood/vluchtweg-verlichtingsarmaturen voorzien van de juiste pictogrammen conform NEN-EN ISO 7010.

Wij verrichten onderhoud/inspectie aan zowel centrale als decentrale noodverlichting.

Wet- en regelgeving betreffende noodverlichting

Er zijn diverse normen, wetten en regels met betrekking op noodverlichting. Eén van deze is het bouwbesluit. Hierin wordt, samen met de gemeentelijke bouwverordening, bepaalt hoe de noodverlichting in uw gebouw geregeld moet zijn. De bouwverordening eist bovendien dat de noodverlichting jaarlijks onderhouden wordt.
Dit wordt tevens geëist in het Arbobesluit. Het Arbobesluit verplicht elke werkgever in artikel 3.7, 3.9 en 8.4 dat op elke arbeidsplaats waar werknemers tewerkgesteld worden adequate noodverlichting en veiligheidssignalering aanwezig is.

Onderhoudsverplichting

De noodzaak tot het onderhouden van een noodverlichtingsinstallatie wordt derhalve door de wetgever erkend middels het Bouwbesluit, de Bouwverordening en de Arbo-wet. Noodverlichting is een veiligheidsinstallatie en valt derhalve onder een periodieke onderhoudsplicht. In de praktijk houdt dit in dat een noodverlichtingssysteem minstens één keer per jaar moet worden geïnspecteerd. Regelmatige controle en onderhoud daarbij zijn belangrijk en noodzakelijk.

Een erkend deskundige zal door de eigenaar / gebruiker moeten worden aangewezen om het noodverlichtingssysteem te controleren, onderhouden en alle nodige werkzaamheden aan het systeem uit te voeren.

Download hier het stappenplan voor het onderhoud.

Contact opnemen kunt u via telefoon, fax of e-mail. Klik hier…