Ontruimingsinstallaties

Afhankelijk van de gestelde eisen door de bevoegde autoriteit en middels de bouwverordening kunnen wij voor u conform de norm NEN 2575 ontruimingsinstallaties aanbieden zowel gesproken woord (type A ontruimingsinstallaties) ofwel door middel van signaalgevers (type B ontruimingsinstallatie) waarbij type B installatie geïntegreerd kan zijn in de brandmeldcentrale of als zelfstandig systeem opereert. Om het reguliere omgevingsgeluid (achtergrondgeluid) te bepalen kunnen wij voor u een geluidsmeting verzorgen.

Contact opnemen kunt u via telefoon, fax of e-mail. Klik hier…