Arbo dienstverlening en veiligheid

Smeba Brandbeveiliging is leverancier, adviseur, instructeur en partner voor bedrijven op het gebied van (arbo)veiligheid en bedrijfshulpverlening. Wij stellen ons ten doel organisaties integrale oplossingen te bieden voor een veilige werkomgeving door het leveren van kwalitatieve diensten (consultancy), producten en erkende opleidingen.

Overige dienstverlening van Smeba Brandbeveiliging

 • Uitvoeren Risico-inventarisaties en –evaluaties, inclusief toetsing door de Arbodienst
 • Detachering van veiligheidskundigen / preventiemedewerkers / KAM- en BHV-specialisten / brandwachten
 • Advisering over aanpak bedrijfshulpverlening
 • Opstellen bedrijfsnoodplannen, conform NEN 8112 norm
 • Tekenwerk (ontruimingsplattergronden, situatietekeningen, etc.)
 • Beheer van uw complete bedrijfshulpverleningsorganisatie
 • Ontruimingsoefeningen
 • Alle relevante opleidingen op het gebied van veiligheid, zoals Bedrijfshulpverlening, EHBO, VCA, Agressie en Geweld, Calamiteitentraining management, etc.
 • In- en externe (KAM / VCA) audits
 • Aanvragen gebruiksvergunningen
 • Vuurlastberekeningen