Maatschappelijk verantwoord ondernemen

SMEBA is een onderneming die concreet en aantoonbaar aandacht heeft voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Duurzaam denken en handelen heeft nu én in de toekomst onze oprechte aandacht en inzet.

Afbeelding voor Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Verspreid over de Benelux dus altijd in de buurt

 • Meer dan 50 jaar ervaring in de markt

 • Zekerheid door volledige certificering

Smeba en MVO

Wij zijn van mening dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen onlosmakelijk verbonden is met de gestelde doelen in het kader van een financieel gezonde bedrijfsvoering (profit) en de continuïteit van onze onderneming. Onze meerwaarde wordt gecreëerd door bij alle beleidsbeslissingen óók evenwichtige keuzes te maken welke betrekking hebben op “people” en “planet”: medewerkers en klanten moeten zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen; de aarde [grondstoffen] wordt gespaard of in elk geval tot een minimum belast.


Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen is noodzakelijk. Noodzakelijk voor mens, leefomgeving, milieu en winstgevendheid. Dit duurzaam ondernemen betekent dat wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid kennen en nemen door bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten rekening te houden met de gevolgen
voor het milieu en welzijn van de mensen. Hierbij zoeken we continue naar een optimale balans tussen de drie hoofdthema’s People, Planet en Profit.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gaat over het realiseren van sociaal-maatschappelijk rendement, milieurendement en financieel rendement. De directie van SMEBA draagt bovenstaande doelstellingen, alsmede de voortgang binnen en buiten de organisatie, actief uit. Op deze wijze stimuleert de directie dat het beleid en de doelstellingen ingebed raken in de organisatie en iedereen hiermee pro- actief omgaat.


In de praktijk

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is hierbij geen doel op zich, maar verweven met de dagelijkse gang van zaken in de onderneming. Hierbij zijn klantgerichtheid, transparantie, duurzaamheid, interne opleiding en MVO-bewustzijn belangrijke thema’s. In de praktijk vertaalt zich dit o.a. door ons afvalbeheer, hergebruik van verpakkingsmaterialen, (her)gebruik van verouderde EHBO- en BHV-middelen, CO2-reductie door een efficiënte planning en aanpassingen aan het wagenpark, digitalisering van de administratie en certificering: het milieukeur certificaat op onze blusmiddelen en ons ISO14001 certificaat.


Werkwijze MVO

Dit duurzaam ondernemen wordt onder andere ingevuld door het afvalbeheer, het hergebruik van verpakkingsmaterialen, de digitalisering van de administratie, het milieucertificaat op onze blusmiddelen en het milieuvriendelijk optimaliseren van de samenstelling van onze blusmiddelen. Door research en development zijn wij er in geslaagd een lichte ARBO-technische uitvoering van onze blusser te introduceren. Een besparing van grondstoffen en energie voor het vervaardigen van de blustoestellen enerzijds en minder afval anderzijds. Met het oog op het milieu heeft Smeba een aantal maatregelen getroffen. Dit mede om de risico’s voor de gezondheid en het milieu te beperken en milieuverontreiniging te voorkomen. Deze zijn:

De monteur die werkzaamheden heeft verricht laat de locatie schoon achter en neemt alle overtollige materialen, zoals blusmiddelen, batterijen, accu’s en verpakkingen mee. Deze worden gescheiden verzameld. Alle afvalstromen gaan retour naar ons magazijn vanwaar de materialen duurzaam afgevoerd worden.

 • Smeba heeft diverse maatregelen getroffen om de risico’s voor gezondheid en milieu te beperken en milieuverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen zijn opgezet volgens de gemeentelijke inspectieprogramma’s in het kader van de milieuvergunning en de Wet Milieubeheer. Smeba heeft zich hiermee ook ISO 14001 weten te certificeren. Uiteraard zijn er ook maatregelen getroffen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en afvoeren van afval. Smeba heeft opslagvoorzieningen waarin de volgende afvalstromen opgeslagen worden:
  o Bedrijfsafval
  o Papier/ karton/ folie
  o Blusschuim
  o Bluspoeder
  o Accu’s en/of lege batterijen
 • Onze monteurs werken in vaste regionale gebieden en zijn vrijwel altijd werkzaam in het gebied waar ze wonen. De lokale magazijnen en voorraden bevinden zich ook in de regio. De monteur kan dus op basis van korte reisafstanden het werk uitvoeren. Dit draagt bij aan een minimale CO2 uitstoot.
 • Via onze servicewissel vervangen we een blusser bij uitgebreid onderhoud direct ter plaatse voor een gelijkwaardig exemplaar in de status goedkeur. Voor de CO2 blusser betekent dit dat er geen verplichte montageruimte voor nodig is. Bovendien is geen leenblusser nodig wat milieuvoordelen biedt voor transport en materiaal.
 • Voor het ontmantelen en verwerken van oude blussers werken wij samen met een gecertificeerd bedrijf, gespecialiseerd in het duurzaam recyclen van brandblussers.


Milieukeur

Al onze schuimblussers zijn gevuld met een biologisch snel afbreekbaar product, gecertificeerd, met een hoge blusrating. Wij hebben het hoogste aantal Milieukeur gecertificeerde blussers, waaronder CO2 blussers.

Het keurmerk is op 15 oktober 2021 verlengd door het Keurmerkinstituut.


Benieuwd naar onze dienstverlening?

Zo gaat Smeba bij u te werk
Creëer veiligheid met onze diensten
Wij werken met de beste middelen