NEN publiceert normontwerp voor gasinstallaties (NEN 8078 en NEN 1078)

NEN heeft twee normontwerpen gepubliceerd voor voorzieningen voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar. Het betreft NEN 1078 (nieuwbouw) en NEN 8078 (bestaande bouw). Deze normen gaan over gebouwgebonden installaties in een niet-industriële omgeving.

Enkele wijzigingen in NEN 1078 ten opzichte van de versie van 2004:

  • Algemene actualisatie;
  • Het onderscheid tussen primaire en niet-primaire prestatie-eisen is verdwenen, aangezien het Bouwbesluit 2012 dit ook niet meer maakt;
  • Artikel 5.1.2: de eis aan de trekbelasting is beperkt tot leidingen binnen het gebouw tot 1 m buiten de gevel;
  • Artikel 5.1.2 en bijlage E: de bepalingsmethode voor de slagbelasting is aangepast;
  • Artikel 5.5 en bijlage F: bestandheid tegen temperatuur: de algemene eis is aangevuld met een concrete prestatie-eis, waarmee wordt beoogd bij een beginnende brand voldoende weerstand te kunnen bieden. Deze laatste prestatie-eis met bepalingsmethode is opgesteld omdat de oorspronkelijke eis alleen een algemene eis zonder concrete invulling betrof. Dit is onder andere van belang om een acceptabele mate van weerstand te bieden tegen een beginnende brand, zoals in een meterruimte.

De wijzigingen in NEN 8078 zijn onder meer:

  • Algemene actualisatie;
  • Het onderscheid tussen primaire en niet-primaire prestatie-eisen is verdwenen;
  • Artikel 5.1.1: Het criterium voor restwanddikte van 1 mm is beperkt tot metalen leidingen;
  • Artikel 5.1.3 en bijlage D: De bepalingsmethode voor de slagbelasting is aangepast;
  • Artikel 5.2.2 en bijlage A: De procedure voor de bepaling van de gasdichtheid in bijlage A is aangepast door onderscheid te maken tussen kleine en grotere gasinstallaties. In lijn daarmee is het criterium in 5.2.2 geherformuleerd.

Belanghebbenden kunnen tot 1 juli 2017 digitaal commentaar leveren op de normontwerpen. Bekijk voor meer informatie de themapagina over gasinstallaties van NEN.

Bron: http://www.brandveilig.com/

Deel dit artikel: