Normen

Smeba conformeert zich aan de volgende voorschriften en NEN-normen.

 • Verspreid over de Benelux dus altijd in de buurt

 • Meer dan 50 jaar ervaring in de markt

 • Zekerheid door volledige certificering

 • CCV Certificatieschema, Onderhoud kleine blusmiddelen REOB
 • Koninklijk Besluit Draagbare Blustoestellen
 • Regeling Kleine Blusmiddelen
 • Voorschriften VEBON
 • NEN 2559 Controle en onderhoud van draagbare blustoestellen
 • NEN 2659 Onderhoud van verrijdbare blustoestellen
 • NEN 3011 Veiligheidskleuren en –tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte
 • NEN 4001 Brandbeveiliging – Projectering van draagbare en verrijdbare blustoestellen
 • NEN-EN 671.3 (eisen aan brandhaspels)
 • NEN 1594 (eisen aan droge stijgleidingen)
 • Bouwbesluit 2012, jaarlijkse controle noodverlichting.
 • Normen als richtlijn voor o.a. het onderhoud aan noodverlichting. (Nen1838 / NEN EN50172 / NEN EN50171 / BRL-K21019-01)
 • NEN-EN 14384 voor bovengrondse brandkranen
 • NEN-EN 14339 voor ondergrondse brandkranen
 • Eventueel aanvullende voorschriften arbo, verzekeraars, brandweer, arbeidsinspectie, plaatselijke verordeningen en bepaling uit de Wet Milieubeheer

Lees verder

Wat wij doen om uw omgeving brandveilig te maken en houden
De producten waarmee we brandveiligheid garanderen
Met deze visie realiseren we elke dag een veiligere omgeving