Terug naar nieuws

Legionellapreventie

13 januari 2021
legionellapreventie bordje

Legionellapreventie is een belangrijk onderdeel in het onderhoud van brandslanghaspels. Legionella is een bacterie die een acute infectie van de luchtwegen kan veroorzaken. Je kunt ziek worden door het inademen van de bacterie, je wordt niet ziek door het drinken van water met legionella.

Legionellabesmetting kan ernstige tot zeer ernstige en soms zelfs dodelijke gevolgen hebben. Onder andere om de mogelijkheid van deze besmetting zoveel mogelijk te voorkomen is er in Nederland een Drinkwaterwet van kracht die eigenaren van collectieve watervoorzieningen voorschrijft wat zij verplicht zijn te doen aan legionellapreventie.

Besmettingsbronnen

De legionellabacterie komt van nature voor in grond en in water. In water zitten meestal heel weinig legionellabacteriën, maar soms kan legionella in water erg snel groeien. Dit is vooral het geval wanneer het water stilstaat en tussen 25 en 45 graden warm is.

Legionellapreventie maatregelen zijn o.a.

  1. De check op het niet-gebruiken van brandslanghaspels
  2. Het controleren van terugstroombeveiligingen waarmee veilig water gescheiden wordt van onveilig (stilstaand) water

1. De check op het niet-gebruiken van brandslanghaspels

Na het jaarlijkse onderhoud aan de brandslanghaspel wordt deze verzegeld met de zogenaamde legionella-preventieseal. Hierdoor is ten alle tijde zichtbaar of de betreffende brandslanghaspel al dan niet gebruikt is.

Daarnaast heeft Smeba een Legionella Straalpijpborgkap in het assortiment welke een extra veiligheid biedt tegen mogelijke legionella besmetting. Tevens verkleint het de kans op oneigenlijk gebruik van de brandslanghaspel. Ook deze Legionella Straalpijpborgkap wordt verzegeld achtergelaten.

2. Het controleren van terugstroombeveiligingen

Verontreinigd water mag nooit terugstromen in het waterleidingnetwerk. Daarom is het wettelijk vastgelegd in de Waterleidingwet, dat er terugstroombeveiligingen (keerkleppen) zijn aangebracht bij brandslanghaspels die op het openbare waterleidingnet zijn aangesloten.

Bij een goede werking verhinderen keerkleppen het terugstromen van vervuild water in het leidingnet. Het is dus zaak dat ze goed blijven functioneren. Om dit zeker te stellen moet u de keerkleppen jaarlijks laten controleren. De waterleidingbedrijven checken meer en meer of u uw verantwoording hierin heeft genomen.

Smeba Brandbeveiliging kan in het kader van legionellapreventie jaarlijks, gelijktijdig met het haspelonderhoud, voor u de keerkleppen op de brandslanghaspel controleren. Hierbij voorziet onze specialist de keerklep van een onderhoudsetiket en legt hij de bevindingen vast in het logboek. Makkelijk, veilig en voordelig.

Wetgeving keerkleppen

De waterkwaliteit binnen leidingwaterinstallaties moet met het oog op de volksgezondheid gewaarborgd  zijn. Het Bouwbesluit en de Waterleidingwet geven u als eigenaar  en/of beheerder, een zorgplicht voor de leidingwaterinstallaties in uw gebouw. Invulling van deze zorgplicht is vastgelegd in de normen NEN 1006 en WB-1-4-G.

Delen