Identificatiebord blusmiddelen deel 1: Water

Er zijn verschillende kleine blusmiddelen, bestemd voor verschillende soorten branden. Het is van uitermate belang dat het juiste blusmiddel voor de betreffende brand gebruikt wordt, anders loopt u zelfs het risico dat de brand heviger wordt. Door middel van een identificatiebord is aan te geven waar een blusmiddel geschikt voor is. Kent u de verschillende blusmiddelen?

Brandklassen

Branden worden ingedeeld in 5 verschillende brandklassen. De klassen hebben betrekking op de aard van de brandende stoffen. Hier zijn internationale afspraken over gemaakt. De verschillende brandklassen zijn:

  • Klasse A: vaste stoffen zoals hout, papier, textiel
  • Klasse B: vloeistoffen zoals olie, benzine, verf, was
  • Klasse C: gassen zoals propaan, butaan, aardgas
  • Klasse D: metaal zoals magnesium, aluminium, natrium
  • Klasse F: vetten zoals frituurvet

U moet eerst de brandklasse vaststellen, voordat u kunt bepalen welk blusmiddel u dient te gebruiken.

Identificatiebord water: de brandslanghaspel

Een brandslanghaspel is, het woord zegt het al, een brandslang op een haspel. De slang is voorzien van een straalpijp waarmee de waterdruk en het soort straal geregeld kan worden (gebonden straal of sproeistraal). Voor de haspel bevindt zich een afsluiter waardoor de slang niet onder permanente druk staat. Een brandslanghaspel is permanent aangesloten op de waterleiding en enkel geschikt voor het blussen van vaste stoffen (brandklasse A).

Door een identificatiebord water bij iedere haspel te plaatsen is direct duidelijk waar deze voor te gebruiken is. En minstens zo belangrijk: voor welke branden deze niet geschikt is. Deze identificatieborden zijn te bestellen wanneer u contact opneemt met Smeba.

Specificaties over de diverse maatvoeringen brandslanghaspels welke wij hanteren vindt u hier. Een brandslanghaspel dient jaarlijks gecontroleerd en om de 5 jaar afgeperst te worden

Gebruik

Waarschuw voordat u een brand wilt gaan blussen altijd eerst de brandweer en zorg voor ontruiming van het pand. Mocht uw bluspoging onverhoopt niet slagen, dan hoeft u alleen zelf nog het gebouw te verlaten. Probeer zoveel mogelijk ramen en deuren te sluiten om zuurstoftoevoer en daardoor branduitbreiding te voorkomen.

Bedien de brandslanghaspel indien mogelijk met 2 personen:

  • Draai de hoofdkraan geheel open waardoor de slang onder druk komt te staan
  • Controleer of de brandslanghaspel werkt
  • Rol de slang tot de gewenste lengte uit
  • Open de straalpijp en probeer de brand te blussen
  • Blijf bij het blussen laag bij de grond i.v.m. de hitte en rook en zorg dat u zelf achter de bescherming van de straal blijft!


Bekijk ook de andere verzamelborden