Identificatiebord blusmiddelen deel 2: Schuim

Er zijn verschillende kleine blusmiddelen, bestemd voor verschillende soorten branden. Het is van uitermate belang dat het juiste blusmiddel voor de betreffende brand gebruikt wordt, anders loopt u zelfs het risico dat de brand heviger wordt. Door middel van een identificatiebord is aan te geven waar een blusmiddel geschikt voor is. Kent u de verschillende blusmiddelen?

Identificatiebord schuim: de schuimblusser

Een schuimblusser is een blusser met water en schuim. Bij het gebruik van een schuimblusser wordt de brand met het schuim afgedekt, waardoor deze van zuurstof afgesloten wordt. De afdekking van het vuur voorkomt tevens dat brandbare gassen kunnen ontsnappen. Er vormt zich een stabiele film op het object welke herontbranding verhindert. Een schuimblusser veroorzaakt geen nevenschade tijdens of na het blussen. De schuimblusser is geschikt voor het blussen van vaste stoffen en vloeistoffen (brandklasse A en B). Wees voorzichtig met het gebruik van een schuimblusser bij elektrische installaties. Onze schuimblussers zijn te gebruiken tot 1000 volt. Voor uitleg over de verschillende brandklassen zie de eerste blog uit deze serie: Identificatiebord blusmiddelen deel 1: Water.

Door een identificatiebord schuim bij iedere schuimblusser te plaatsen is direct duidelijk waar deze voor te gebruiken is. En minstens zo belangrijk: voor welke branden deze niet geschikt is. Deze identificatieborden zijn te bestellen wanneer u contact met ons opneemt.


Al onze schuimblussers voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en zijn in onze eigen fabriek ontwikkeld. Specificaties over de diverse typen schuimblussers welke wij voeren vindt u hier. Een schuimblusser dient jaarlijks gecontroleerd te worden, heeft na 5 jaar uitgebreid onderhoud nodig en dient na 10 jaar gereviseerd te worden.

Smeba Brandbeveiliging hanteert voor uitgebreid en revisie onderhoud de zogeheten “servicewisseling” welke inhoudt: Dat een brandblusser welke na 5 jaar uitgebreid onderhouden en 10 jaar gereviseerd dient te worden volgens de norm, vervangen wordt voor een nieuwe blusser voor de prijs als zou deze blusser werkelijk uitgebreid onderhouden dan wel gereviseerd worden. Deze servicewisseling dient dan wel direct en tijdens de jaarlijkse controle toegepast te worden.

Gebruik schuimblusser

  • Lees de op de schuimblusser aangebrachte gebruiksaanwijzing
  • Neem het toestel van de muur en benader de brand tot op veilige afstand
  • Verwijder de verzegeling (borgpen of plastic ring)
  • Door het inslaan van de inslagknop of het inknijpen van de afsluiter kunt u de blusser in werking stellen
  • Breng de blusstof voorzichtig van voor naar achter op de brand aan


Bekijk ook de andere verzamelborden