Identificatiebord blusmiddelen deel 3: CO2

Er zijn verschillende kleine blusmiddelen, bestemd voor verschillende soorten branden. Het is van uitermate belang dat het juiste blusmiddel voor de betreffende brand gebruikt wordt, anders loopt u zelfs het risico dat de brand heviger wordt. Door middel van een identificatiebord is aan te geven waar een blusmiddel geschikt voor is. Kent u de verschillende blusmiddelen?

Identificatiebord CO2: de CO2 blusser

Bij het gebruik van een CO2 blusser wordt de brand met een wolk kooldioxidegas CO2 afgedekt, wat verdere zuurstoftoetreding verhinderd. Een CO2 blusser veroorzaakt geen nevenschade, is vorstbestendig en is geschikt voor het blussen van vloeistofbranden (brandklasse B) en voor gebruik op elektrische installaties. Voor uitleg over de verschillende brandklassen zie de eerste blog uit deze serie: Identificatiebord blusmiddelen deel 1: Water.

Door een identificatiebord CO2 bij iedere CO2 blusser te plaatsen is direct duidelijk waar deze voor te gebruiken is. En minstens zo belangrijk: voor welke branden deze niet geschikt is. Deze identificatieborden zijn te bestellen wanneer u contact met ons opneemt.


Al onze CO2 blussers voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en zijn in onze eigen fabriek ontwikkeld. Een CO2 blusser dient jaarlijks gecontroleerd en na 10 jaar gereviseerd te worden.

Smeba Brandbeveiliging hanteert voor de revisie onderhoud de zogeheten “servicewisseling” welke inhoudt dat een brandblusser welke volgens de norm na 10 jaar gereviseerd dient te worden, vervangen wordt voor een nieuwe blusser voor de prijs als zou deze blusser werkelijk gereviseerd worden. Deze servicewisseling dient dan wel direct en tijdens de jaarlijkse controle toegepast te worden.

Gebruik CO2 blusser

  • Lees de op de brandblusser aangebrachte gebruiksaanwijzing
  • Neem het toestel van de muur en benader de brand tot op een veilige afstand
  • Verwijder de borgpen en controleer de werking van de blusser
  • Richt de koker en verspreidt de blusstof over de brand (houdt de koker alleen vast bij het handvat!)
  • Let op dat er kans bestaat op herontsteking

Let op:

  • Nooit op onbedekte huid spuiten; de temperatuur is -80 graden Celsius!
  • In besloten ruimten bestaat er gevaar op verstikking!


Bekijk ook de andere verzamelborden