Identificatiebord blusmiddelen deel 4: Poeder

Er zijn verschillende kleine blusmiddelen, bestemd voor verschillende soorten branden. Het is van uitermate belang dat het juiste blusmiddel voor de betreffende brand gebruikt wordt, anders loopt u zelfs het risico dat de brand heviger wordt. Door middel van een identificatiebord is aan te geven waar een blusmiddel geschikt voor is. Kent u de verschillende blusmiddelen?

Identificatiebord poeder: de poederblusser

Identificatiebord poederDe bluswerking van een poederblusser bestaat uit negatieve katalyse; het vertragen van het verbrandingsproces. Een poederblusser is geschikt voor het blussen van vaste stoffen (brandklasse A), vloeistofbranden (brandklasse B), gasbranden (brandklasse C) en voor het gebruik op elektrische installaties. Voor uitleg over de verschillende brandklassen zie de eerste blog uit deze serie: Identificatiebord blusmiddelen deel 1: Water. Een poederblusser is vorstbestendig en heeft een groot blussend vermogen. Een nadeel van het gebruik van een poederblusser is dat het wel nevenschade veroorzaakt.

Door een identificatiebord poeder bij iedere poederblusser te plaatsen is direct duidelijk waar deze voor te gebruiken is. En minstens zo belangrijk: voor welke branden deze niet geschikt is. Deze identificatieborden zijn te bestellen via order@smeba.nl.

Al onze poederblussers voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en zijn in onze eigen fabriek ontwikkeld. Specificaties over de diverse typen poederblussers welke wij voeren vindt u hier. Een poederblusser dient jaarlijks gecontroleerd en na 10 jaar gereviseerd te worden.

Smeba Brandbeveiliging hanteert voor de revisie onderhoud de zogeheten “servicewisseling” welke inhoudt dat een brandblusser welke volgens de norm na 10 jaar gereviseerd dient te worden, vervangen wordt voor een nieuwe blusser voor de prijs als zou deze blusser werkelijk gereviseerd worden. Deze servicewisseling dient dan wel direct en tijdens de jaarlijkse controle toegepast te worden.

Gebruik

  • Lees de op de brandblusser aangebrachte gebruiksaanwijzing
  • Neem het toestel van de muur en benader de brand tot op een veilige afstand
  • Breng het toestel onder druk en controleer de werking alvorens de brand te gaan blussen
  • Richt de straalpijp en blus; stootsgewijs voor een vaste stoffen brand en continue voor een vloeistof of gasbrand
  • Let na de blussing op mogelijke herontsteking

poederblusser

Deel dit artikel: