Wat houdt een brandklasse in?

Voordat u een brand blust, moet u weten wat voor type brand het is. Het type brand bepaalt namelijk welke blusmiddelen geschikt zijn om de betreffende brand te blussen. Gebruikt u de verkeerde middelen, dan kan dit een verminderd of zelfs gevaarlijk effect hebben. Het is dus belangrijk dat u op de hoogte bent van de verschillende brandklassen. NEN-EN 2 verdeelt de verschillende typen branden in vijf brandklassen: A, B, C, D en F.  Deze omvatten ieder een verschillend type brandbare stof.

Brandklasse A

Branden van vaste stoffen van doorgaans organische oorsprong welke in het algemeen onder gloedvorming verbranden

Brandklasse B

Branden van vloeibare of vloeibaar wordende stoffen

Brandklasse C

Branden van gassen

Brandklasse D

Branden van metalen

Brandklasse F

Branden van door oververhitting tot zelfontbranding gekomen olie of vet in frituurapparaten

de vijf pictogrammen voor brandklasse a, brandklasse b, brandklasse c, brandklasse d en brandklasse f

Elk blusmiddel heeft een brandklasse

Controleer altijd voor welke brand een blusmiddel geschikt is. Je herkent dit aan de aanwezigheid van (een van) de bovenstaande pictogrammen. Als je meer wilt leren over het gebruik van blusmiddelen en brandklassen, overweeg dan een BHV-cursus te volgen.

Bekijk meer veelgestelde vragen