FAQ / Is een pictogram wettelijk verplicht?

JA dat is verplicht

pictogram

id bordje

 

Wetgeving Pictogram – NEN 4001 – 3011

De locatie van blustoestellen moet worden gemarkeerd volgens NEN 4001 -3011. Indien nodig moet de locatie van het blustoestel met aanvullende borden worden aangegeven (pictogram in combinatie met een pijl voor de richting. De gebruiker moet een overzicht (bij voorkeur in de vorm van een plattegrond) bijhouden waarin type, aantal en locatie van de blusmiddelen zijn opgenomen.

 

Wetgeving ID-bord – ARBO Artikel 8.2. Permanente signalering

  1. De signalering met betrekking tot een verbod, een waarschuwing en een gebod, alsmede de signalering met betrekking tot de lokalisatie en de identificatie van reddings- of hulpmiddelen geschiedt permanent door middel van borden.
  2. De signalering voor de lokalisatie en identificatie van brandbestrijdingsmateriaal geschiedt permanent door middel van borden of een veiligheidskleur.
  3. De signalering op recipiënten en leidingen geschiedt overeenkomstig de artikelen 8.12 tot en met 8.15.
  4. De signalering van gevaren van stoten tegen obstakels en van vallen van personen geschiedt permanent door middel van een veiligheidskleur of borden.
  5. De markering van verkeerswegen geschiedt permanent door middel van een veiligheidskleur.

Posted in: PICTOGRAMMEN