FAQ / Aantallen en keuze van blusmiddelen

Blustoestellen moeten in het gebouw zodanig worden geplaatst dat bij een calamiteit het blustoestel zo snel mogelijk kan worden ingezet. Blustoestellen moeten zichtbaar en bereikbaar zijn. In de praktijk betekent dit dikwijls dat de locatie van het blustoestel met een pictogram wordt aangeduid, dat de loopafstand naar een blustoestel niet meer dan 30 meter bedraagt en de onderlinge afstand niet meer dan 60 meter is.

De projectering van blustoestellen is maatwerk. Een richtlijn vanuit de verzekeringswereld is één blustoestel (inhoud: 6 liter sproeischuim, 9 liter water, 6 kg poeder of 5kg CO2) per 200 m2 en minimaal twee per verdieping. Wanneer brandgevaarlijke werkzaamheden worden verricht of brandbare stoffen worden opgeslagen, is de eis één blustoestel per 100m2 en minimaal drie per verdieping. Voor verdiepingen kleiner dan 100m2 en vrijstaande gebouwen kleiner dan 50m2, die uitsluitend voor opslag van ongevaarlijke goederen, als kantoor of als kantine (zonder keuken) worden gebruikt, kan met één blustoestel worden volstaan.

Posted in: BRANDBLUSSERS