Identificatiebord blusmiddelen deel 5: Vet

Er zijn verschillende kleine blusmiddelen, bestemd voor verschillende soorten branden. Het is van uitermate belang dat het juiste blusmiddel voor de betreffende brand gebruikt wordt, anders loopt u zelfs het risico dat de brand heviger wordt. Door middel van een identificatiebord is aan te geven waar een blusmiddel geschikt voor is. Kent u de verschillende blusmiddelen?

Identificatiebord vet: de vetblusser

identificatiebord vetEen vetblusser is een speciaal ontwikkelde brandblusser welke uitermate geschikt is voor het blussen van frituurbranden. Het speciaal samengestelde blusschuim legt een afdekkende laag op de brandende vloeistof. Daarnaast daalt de temperatuur van het vet of de olie snel door de verkoelende werking van het blusmiddel. Een vetblusser is naast het blussen van frituurbranden (brandklasse F) ook geschikt voor het blussen van vaste stoffen (brandklasse A) en vloeistofbranden (brandklasse B). Voor uitleg over de verschillende brandklassen zie de eerste blog uit deze serie: Identificatiebord blusmiddelen deel 1: Water. Een vetblusser heeft een hoge corrosiebestendigheid en veroorzaakt weinig nevenschade.

Door een identificatiebord vet bij iedere vetblusser te plaatsen is direct duidelijk waar deze voor te gebruiken is. En minstens zo belangrijk: voor welke branden deze niet geschikt is. Deze identificatieborden zijn te bestellen via order@smeba.nl.

Specificaties over de diverse typen vetblussers welke wij voeren vindt u hier. Een vetblusser dient jaarlijks gecontroleerd te worden, heeft na 5 jaar uitgebreid onderhoud nodig en dient na 10 jaar gereviseerd te worden.

Smeba Brandbeveiliging hanteert voor uitgebreid en revisie onderhoud de zogeheten “servicewisseling” welke inhoudt: Dat een brandblusser welke na 5 jaar uitgebreid onderhouden en 10 jaar gereviseerd dient te worden volgens de norm, vervangen wordt voor een nieuwe blusser voor de prijs als zou deze blusser werkelijk uitgebreid onderhouden dan wel gereviseerd worden. Deze servicewisseling dient dan wel direct en tijdens de jaarlijkse controle toegepast te worden.

Gebruik

 • Lees de op de vetblusser aangebrachte gebruiksaanwijzing
 • Neem het toestel van de muur en benader de brand tot op veilige afstand
 • Verwijder de verzegeling (borgpen of plastic ring)
 • Door het inslaan van de inslagknop of het inknijpen van de afsluiter kunt u de blusser in werking stellen
 • Breng de blusstof voorzichtig van voor naar achter op de brand aan

vetblusser

Deel dit artikel:

Identificatiebord blusmiddelen deel 4: Poeder

Er zijn verschillende kleine blusmiddelen, bestemd voor verschillende soorten branden. Het is van uitermate belang dat het juiste blusmiddel voor de betreffende brand gebruikt wordt, anders loopt u zelfs het risico dat de brand heviger wordt. Door middel van een identificatiebord is aan te geven waar een blusmiddel geschikt voor is. Kent u de verschillende blusmiddelen?

Identificatiebord poeder: de poederblusser

Identificatiebord poederDe bluswerking van een poederblusser bestaat uit negatieve katalyse; het vertragen van het verbrandingsproces. Een poederblusser is geschikt voor het blussen van vaste stoffen (brandklasse A), vloeistofbranden (brandklasse B), gasbranden (brandklasse C) en voor het gebruik op elektrische installaties. Voor uitleg over de verschillende brandklassen zie de eerste blog uit deze serie: Identificatiebord blusmiddelen deel 1: Water. Een poederblusser is vorstbestendig en heeft een groot blussend vermogen. Een nadeel van het gebruik van een poederblusser is dat het wel nevenschade veroorzaakt.

Door een identificatiebord poeder bij iedere poederblusser te plaatsen is direct duidelijk waar deze voor te gebruiken is. En minstens zo belangrijk: voor welke branden deze niet geschikt is. Deze identificatieborden zijn te bestellen via order@smeba.nl.

Al onze poederblussers voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en zijn in onze eigen fabriek ontwikkeld. Specificaties over de diverse typen poederblussers welke wij voeren vindt u hier. Een poederblusser dient jaarlijks gecontroleerd en na 10 jaar gereviseerd te worden.

Smeba Brandbeveiliging hanteert voor de revisie onderhoud de zogeheten “servicewisseling” welke inhoudt dat een brandblusser welke volgens de norm na 10 jaar gereviseerd dient te worden, vervangen wordt voor een nieuwe blusser voor de prijs als zou deze blusser werkelijk gereviseerd worden. Deze servicewisseling dient dan wel direct en tijdens de jaarlijkse controle toegepast te worden.

Gebruik

 • Lees de op de brandblusser aangebrachte gebruiksaanwijzing
 • Neem het toestel van de muur en benader de brand tot op een veilige afstand
 • Breng het toestel onder druk en controleer de werking alvorens de brand te gaan blussen
 • Richt de straalpijp en blus; stootsgewijs voor een vaste stoffen brand en continue voor een vloeistof of gasbrand
 • Let na de blussing op mogelijke herontsteking

poederblusser

Deel dit artikel:

Identificatiebord blusmiddelen deel 3: CO2

Er zijn verschillende kleine blusmiddelen, bestemd voor verschillende soorten branden. Het is van uitermate belang dat het juiste blusmiddel voor de betreffende brand gebruikt wordt, anders loopt u zelfs het risico dat de brand heviger wordt. Door middel van een identificatiebord is aan te geven waar een blusmiddel geschikt voor is. Kent u de verschillende blusmiddelen?

Identificatiebord CO2: de CO2 blusser

Identificatiebord CO2Bij het gebruik van een CO2 blusser wordt de brand met een wolk kooldioxidegas CO2 afgedekt, wat verdere zuurstoftoetreding verhinderd. Een CO2 blusser veroorzaakt geen nevenschade, is vorstbestendig en is geschikt voor het blussen van vloeistofbranden (brandklasse B) en voor gebruik op elektrische installaties. Voor uitleg over de verschillende brandklassen zie de eerste blog uit deze serie: Identificatiebord blusmiddelen deel 1: Water.

Door een identificatiebord CO2 bij iedere CO2 blusser te plaatsen is direct duidelijk waar deze voor te gebruiken is. En minstens zo belangrijk: voor welke branden deze niet geschikt is. Deze identificatieborden zijn te bestellen via order@smeba.nl.

Al onze CO2 blussers voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en zijn in onze eigen fabriek ontwikkeld. Specificaties over de diverse typen CO2 blussers welke wij voeren vindt u hier. Een CO2 blusser dient jaarlijks gecontroleerd en na 10 jaar gereviseerd te worden.

Smeba Brandbeveiliging hanteert voor de revisie onderhoud de zogeheten “servicewisseling” welke inhoudt dat een brandblusser welke volgens de norm na 10 jaar gereviseerd dient te worden, vervangen wordt voor een nieuwe blusser voor de prijs als zou deze blusser werkelijk gereviseerd worden. Deze servicewisseling dient dan wel direct en tijdens de jaarlijkse controle toegepast te worden.

Gebruik

 • Lees de op de brandblusser aangebrachte gebruiksaanwijzing
 • Neem het toestel van de muur en benader de brand tot op een veilige afstand
 • Verwijder de borgpen en controleer de werking van de blusser
 • Richt de koker en verspreidt de blusstof over de brand (houdt de koker alleen vast bij het handvat!)
 • Let op dat er kans bestaat op herontsteking

Let op:

 • Nooit op onbedekte huid spuiten; de temperatuur is -80 graden Celsius!
 • In besloten ruimten bestaat er gevaar op verstikking!

CO2 blusser met identificatiebord CO2

 

 

Deel dit artikel:

Identificatiebord blusmiddelen deel 2: Schuim

Er zijn verschillende kleine blusmiddelen, bestemd voor verschillende soorten branden. Het is van uitermate belang dat het juiste blusmiddel voor de betreffende brand gebruikt wordt, anders loopt u zelfs het risico dat de brand heviger wordt. Door middel van een identificatiebord is aan te geven waar een blusmiddel geschikt voor is. Kent u de verschillende blusmiddelen?

Identificatiebord schuim: de schuimblusser

Identificatiebord schuimEen schuimblusser is een blusser met water en schuim. Bij het gebruik van een schuimblusser wordt de brand met het schuim afgedekt, waardoor deze van zuurstof afgesloten wordt. De afdekking van het vuur voorkomt tevens dat brandbare gassen kunnen ontsnappen. Er vormt zich een stabiele film op het object welke herontbranding verhindert. Een schuimblusser veroorzaakt geen nevenschade tijdens of na het blussen. De schuimblusser is geschikt voor het blussen van vaste stoffen en vloeistoffen (brandklasse A en B). Wees voorzichtig met het gebruik van een schuimblusser bij elektrische installaties. Onze schuimblussers zijn te gebruiken tot 1000 volt. Voor uitleg over de verschillende brandklassen zie de eerste blog uit deze serie: Identificatiebord blusmiddelen deel 1: Water.

Door een identificatiebord schuim bij iedere schuimblusser te plaatsen is direct duidelijk waar deze voor te gebruiken is. En minstens zo belangrijk: voor welke branden deze niet geschikt is. Deze identificatieborden zijn te bestellen via order@smeba.nl.

Al onze schuimblussers voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en zijn in onze eigen fabriek ontwikkeld. Specificaties over de diverse typen schuimblussers welke wij voeren vindt u hier. Een schuimblusser dient jaarlijks gecontroleerd te worden, heeft na 5 jaar uitgebreid onderhoud nodig en dient na 10 jaar gereviseerd te worden.

Smeba Brandbeveiliging hanteert voor uitgebreid en revisie onderhoud de zogeheten “servicewisseling” welke inhoudt: Dat een brandblusser welke na 5 jaar uitgebreid onderhouden en 10 jaar gereviseerd dient te worden volgens de norm, vervangen wordt voor een nieuwe blusser voor de prijs als zou deze blusser werkelijk uitgebreid onderhouden dan wel gereviseerd worden. Deze servicewisseling dient dan wel direct en tijdens de jaarlijkse controle toegepast te worden.

Gebruik

 • Lees de op de schuimblusser aangebrachte gebruiksaanwijzing
 • Neem het toestel van de muur en benader de brand tot op veilige afstand
 • Verwijder de verzegeling (borgpen of plastic ring)
 • Door het inslaan van de inslagknop of het inknijpen van de afsluiter kunt u de blusser in werking stellen
 • Breng de blusstof voorzichtig van voor naar achter op de brand aan

Schuimblusser met identificatiebord

 

 

Deel dit artikel:

Identificatiebord blusmiddelen deel 1: Water

Er zijn verschillende kleine blusmiddelen, bestemd voor verschillende soorten branden. Het is van uitermate belang dat het juiste blusmiddel voor de betreffende brand gebruikt wordt, anders loopt u zelfs het risico dat de brand heviger wordt. Door middel van een identificatiebord is aan te geven waar een blusmiddel geschikt voor is. Kent u de verschillende blusmiddelen?

Brandklassen

Branden worden ingedeeld in 5 verschillende brandklassen. De klassen hebben betrekking op de aard van de brandende stoffen. Hier zijn internationale afspraken over gemaakt. De verschillende brandklassen zijn:

 • Klasse A: vaste stoffen zoals hout, papier, textiel
 • Klasse B: vloeistoffen zoals olie, benzine, verf, was
 • Klasse C: gassen zoals propaan, butaan, aardgas
 • Klasse D: metaal zoals magnesium, aluminium, natrium
 • Klasse F: vetten zoals frituurvet

Pictogrammen brandklassen

U moet eerst de brandklasse vaststellen, voordat u kunt bepalen welk blusmiddel u dient te gebruiken.

Identificatiebord water: de brandslanghaspel

Identificatiebord waterEen brandslanghaspel is, het woord zegt het al, een brandslang op een haspel. De slang is voorzien van een straalpijp waarmee de waterdruk en het soort straal geregeld kan worden (gebonden straal of sproeistraal). Voor de haspel bevindt zich een afsluiter waardoor de slang niet onder permanente druk staat. Een brandslanghaspel is permanent aangesloten op de waterleiding en enkel geschikt voor het blussen van vaste stoffen (brandklasse A).

Door een identificatiebord water bij iedere haspel te plaatsen is direct duidelijk waar deze voor te gebruiken is. En minstens zo belangrijk: voor welke branden deze niet geschikt is. Deze identificatieborden zijn te bestellen via order@smeba.nl.

Specificaties over de diverse maatvoeringen brandslanghaspels welke wij hanteren vindt u hier. Een brandslanghaspel dient jaarlijks gecontroleerd en om de 5 jaar afgeperst te worden

Gebruik

Waarschuw voordat u een brand wilt gaan blussen altijd eerst de brandweer en zorg voor ontruiming van het pand. Mocht uw bluspoging onverhoopt niet slagen, dan hoeft u alleen zelf nog het gebouw te verlaten. Probeer zoveel mogelijk ramen en deuren te sluiten om zuurstoftoevoer en daardoor branduitbreiding te voorkomen.

Bedien de brandslanghaspel indien mogelijk met 2 personen:

 • Draai de hoofdkraan geheel open waardoor de slang onder druk komt te staan
 • Controleer of de brandslanghaspel werkt
 • Rol de slang tot de gewenste lengte uit
 • Open de straalpijp en probeer de brand te blussen
 • Blijf bij het blussen laag bij de grond i.v.m. de hitte en rook en zorg dat u zelf achter de bescherming van de straal blijft!

Brandslanghaspel met identificatiebord water

Deel dit artikel:

Gesloten binnendeuren + hoorbare rookmelders redt levens!

De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook. Door de giftige rook die bij brand vrijkomt daalt het zuurstofgehalte in de lucht en stijgt het aandeel koolmonoxide. Hierdoor kunt u binnen enkele minuten al bewusteloos raken. Rookmelders waarschuwen u in geval van brand en zijn dus echt van levensbelang!

Daarnaast is het van groot belang binnendeuren gesloten te houden. Waar er bij openstaande binnendeuren na 3,5 minuut al geen overlevingskansen meer zijn, is er bij gesloten deuren na 10 minuten nog een overleefbare situatie.

Deze brandtest van de Brandwondenstichting laat het zien: gesloten binnendeuren + hoorbare rookmelders redt levens!

https://youtu.be/y2OVsL27K7M

RookmeldersIn een woonhuis volstaat doorgaans een standaard optische rookmelder. Deze detecteert rook door middel van een lichtgevoelige cel, zodra de rook in het lichtbundeltje komt wat door de rookmelder uitgezonden wordt. Test regelmatig of de melder nog werkt. Op iedere rookmelder zit hiervoor een testknop.

Naast de installatie van rookmelders en het gesloten houden van binnendeuren kunt u nog meer doen om uw woning brandveiliger te maken, of de gevolgen van een onverhoopte brand te beperken. Check hiervoor de controlelijst brandveilig wonen van de brandweer.

Bronnen: BrandwondenStichting / https://www.brandweer.nl/

Deel dit artikel:

Alles over KiKa en team We Ride4Kika

KiKa heeft als doel om de genezingskans naar 95% te vergroten. Om dit te realiseren, is er nog veel kostbaar wetenschappelijk onderzoek nodig. Dankzij informatie uit afgerond onderzoek, zijn de specialisten ervan overtuigd dat we nieuwe behandelingsmogelijkheden kunnen ontwikkelen om kinderkanker vaker te genezen en ‘vriendelijker’ te behandelen. Daarvoor is het absoluut noodzakelijk om vernieuwend onderzoek in gang te zetten, specifiek gericht op kinderkanker. KiKa werft fondsen voor deze speciale onderzoeken, waarmee kinderen versneld hun kanker kunnen overwinnen.

Giro di KiKa heeft sinds de eerste editie in 2014 ruim 1.000.000 euro aan sponsorgeld opgehaald. De opbrengsten van Giro di KiKa gaan naar Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). KiKa heeft als doel om de genezingskans naar 95% te vergroten. Om dit te realiseren is er nog veel kostbaar onderzoek noodzakelijk. Smeba sponsort door middel van shirtsponsoring het team We Ride4KiKa en daarmee vooral Kika. Het team bestaat inmiddels uit 5 renners en 4 begeleiders.

Wil je meer weten over dit team of wil je deelnemen ga dan naar de site https://www.girodikika.nl/we-ride4kika

Tot grote hoogte voor kinderen met kanker!

Kosten Sponsoring:
sponsors-prijs-
Deel dit artikel:

Terugstroombeveiliging: hou het water in uw bedrijf schoon

Schoon water lijkt in Nederland de normaalste zaak van de wereld. Wie thuis of op het bedrijf water tapt, staat er niet bij stil hoe bijzonder het eigenlijk is om altijd kraakhelder water te kunnen gebruiken. Uw waterbedrijf zorgt voor schoon water tot aan de hoofdaansluiting. Daarna bent u als gebouweigenaar verantwoordelijk. Zo moet u zorgen voor een goede terugstroombeveiliging. Het is goed om daar eens bij stil te staan.

Terugstroombeveiliging is nodig om te voorkomen dat vervuild water terugstroomt naar het waterleidingnet. Daarom moet er achter de wateraansluiting van ieder apparaat dat water tapt een keerklep zijn geïnstalleerd. Deze keerkleppen zijn bijvoorbeeld ook nodig om de verspreiding van legionella van het ene compartiment naar het andere te voorkomen. Om u een idee te geven: in een gemiddeld ziekenhuis zijn er al snel acht- á negenhonderd keerkleppen, van aansluitingen voor brandslanghaspels tot bij de waterafgifte voor medische apparatuur.

Verkeerde installatie

Deze keerkleppen bestaan in allerlei soorten en maten. Verplicht jaarlijks onderhoud moet een feilloze werking van de installatie garanderen. Toch worden wij als leverancier van de installatie regelmatig gebeld omdat er problemen zijn. Als een toestel bijvoorbeeld niet ontlucht wordt of als de voordruk niet hoog genoeg is, kan het gaan lekken of werkt het hydraulisch systeem niet goed. Dit ligt meestal niet aan het toestel zelf, maar aan verkeerde installatie. Ook overstort door waterslag komt nog wel eens voor. Ik adviseer klanten altijd de installatie en het onderhoud te laten uitvoeren door een monteur die het toestel kent. Een minder deskundige monteur wil een keerklep die hij niet kent nog wel eens ‘vergeten’.

Goedkoop is niet goedkoop

Een ander veelvoorkomend probleem is dat de gebouweigenaar heeft geïnvesteerd in goedkope keerkleppen zonder afsluiters aan weerszijden. Voor de onderhoudsmonteur is dat heel lastig, want die moet het toestel druk loos zien te krijgen. Dit kost dan veel meer tijd én geld. Goedkoop is dan niet meer goedkoop. Mijn advies is: installeer keerkleppen mét afsluiters. Die zijn iets duurder in aanschaf, maar deze investering verdient u in één of twee jaar terug. U kunt in uw meerjarenbegroting dan rekening houden met lagere onderhoudskosten.

Geen onaangename verrassingen

Met een gedegen beheersplan voorkomt u problemen bij het onderhoud. Vraag een deskundig bedrijf hierom en kies voor een betrouwbare installateur die de binnen installatie aan de hand van dit beheersplan weet aan de passen. De verplichte jaarlijkse controle levert u dan geen onaangename verrassingen op. Schoon water blijft dan ook in uw bedrijf de normaalste zaak van de wereld.

Bron: Geschreven door Jan Willem Meisen Accountmanager Waterworks NL bij Watts Industries

Deel dit artikel:

‘Ontruimingsalarm met certificaat garandeert kwaliteit’

Een brand, een chemisch lek en een dreigende aanslag. In al deze gevallen dienen werknemers het bedrijfspand zo snel mogelijk te verlaten. Dus moet de gebruiker, de werkgever, zorgen voor goede ontruimingsalarmering. Hoe doe je dat?

Er is een simpele manier om de kwaliteit hiervan te garanderen: het ontruimingsalarm laten leveren, installeren en onderhouden door partijen die zijn gecertificeerd.

Ontruimingsalarm niet op orde? Geen feestvergunning

Een werkgever wordt geconfronteerd met een onaangename verrassing. De feestelijke opening van zijn nieuwe gebouw staat gepland voor over twee weken, maar nu blijkt dat hij de festiviteiten moet uitstellen. Zojuist kreeg hij namelijk bezoek van de inspectie en die constateerde mankementen aan het ontruimingsalarm.

Geen vergunning vanwege ontruimingsalarm = reëel scenario

Een reëel scenario, zegt Alex Angenent van Hacousto Communicatiesystemen. Want mankementen aan zo’n ontruimingsalarm zijn er volgens hem in allerlei soorten. “Misschien was er sprake van technische storingen bij één van de onderdelen. De microfoon bijvoorbeeld, of de luidsprekers. Misschien ook bleek de alarmeringsinstallatie gevoelig voor functieverlies bij brand. Dan kan zo’n brand in bepaalde delen van het gebouw de installatie onklaar maken, en daar worden medewerkers dan niet meer gealarmeerd. Ten slotte kan het ook mis gaan met de voedingsvoorziening. Een brand brengt vooral schade toe aan de voedingsverdeelinrichting en daardoor kan een gebouw zonder stroom komen te staan.”

Software von Siemens simuliert die Evakuierung von Personen - Pr

Werkgever is wettelijk verplicht ontruimingsalarm te checken

Dit zijn zaken waar een werkgever maar beter rekening mee kan houden. Sterker nog, dat is hij wettelijk verplicht. “Je ziet de laatste jaren dat de overheid steeds meer verplichtingen overhevelt naar ondernemers”, aldus Angenent.

“De brandweer komt je pand niet meer controleren”

“De brandweer doet weinig meer aan voorlichting, en hij zal je pand ook niet meer komen controleren. Als gebruiker is het dus heel moeilijk om te vermijden dat je voor onaangename verrassingen komt te staan. Bijvoorbeeld dat je pand niet open mag. Of, erger nog, dat je na een incident verantwoording af moet leggen aan Justitie. In extreme gevallen hangt je zelfs een gevangenisstraf boven het hoofd. Zorg dus dat je voldoet aan de NEN 2575, de norm voor de installatie van ontruimingsalarmering.”

Ga in zee met gecertificeerde bedrijven

Hoe je dat doet? Angenents oplossing is duidelijk: ga in zee met gecertificeerde bedrijven. “Een dergelijk bedrijf heeft bewezen dat het voldoet aan de beoordelingsrichtlijn, de richtlijnen die de certificeringsinstantie hanteert om zulke bedrijven te toetsen. Daarbij hebben de betreffende mensen laten zien dat ze beschikken over voldoende kennis en vaardigheden om zo’n installatie aan te leggen. De gebruiker mag er dus vanuit gaan dat ze kwaliteit leveren. En na een eventueel incident kan het bedrijf aantonen dat ze hun uiterste best hebben gedaan om de veiligheid te waarborgen.”

Leverancier gecertificeerd? Ontruimingsinstallatie ook

Er is nóg een voordeel. “Als de leverancier is gecertificeerd, geldt dat in de meeste gevallen ook voor de installatie”, verklaart Angenent. “Dat installatiecertificaat kun je laten zien bij een eventuele inspectie, en daar houden de inspecteurs rekening mee. De inspectie verloopt dan minder uitvoerig en meer steekproefsgewijs. Dat biedt meerdere voordelen: het gaat sneller, het is goedkoper, en de kans dat je twee weken voor de opening van je gebouw voor onaangename verrassingen komt te staan, is nihil.”

“Je installatie moet niet alleen voldoen op dag X”

De juiste installatie van ontruimingsalarmering is maar één kant van het verhaal. Minstens net zo belangrijk is een goed onderhoud.
“Je installatie moet niet alleen voldoen op dag X”, zegt Angenent. “Maar ook op dag X plus een. Onderhoud is dus essentieel en ook dat is vastgelegd in een norm, namelijk de NEN 2654 -2.”

norm voor brandmeldinstallatie (1)

Voldoen aan norm voor ontruimingsinstallatie: onderhoud

Wat moet de werkgever doen om aan deze norm te voldoen? Volgens Angenent begint het met het aanstellen van een beheerder, bijvoorbeeld een facilitair manager. “Zo’n beheerder moet iedere maand controles uitvoeren. Bijvoorbeeld of de installatie zijn werk naar behoren kan vervullen, maar ook of hij überhaupt wel aanstaat. Mocht de beheerder stuiten op storingen, dan kan die in eerste instantie proberen om die zelf te verhelpen. Als dat niet lukt, moet hij contact opnemen met het onderhoudsbedrijf.”

Wees ook alert op gebouwwijzigingen

Ook moet de beheerder alert zijn op wijzigingen in het gebouw, bijvoorbeeld bij de indelingen van ruimte. “Dat zie je als een organisatie besluit om de brandweeringang te verplaatsen”, verduidelijkt Angenent. “Bij zo’n brandweeringang hangt een bedieningspaneel, en het is natuurlijk de bedoeling dat dat vervolgens óók wordt verplaatst. Verder moet je goed opletten als een rustige kantoortuin wordt omgebouwd tot bijvoorbeeld een printerruimte. In vergelijking met de toetsenborden van beeldschermwerkers maken die printers natuurlijk veel meer herrie. En daardoor is het mogelijk dat de ontruimingsalarmering niet meer goed is te horen.”

Ontruimingsalarm moet jaarlijks worden onderhouden

Een onderhoudsbeheerder is slechts de eerste stap. Dat onderhoud wordt geïnspecteerd – afhankelijk van de grootte van het bedrijf en het soort werkzaamheden één keer in de drie jaar of één keer per jaar. En verder moet de installatie één keer per jaar worden onderhouden door een onderhoudsbedrijf.

onderhoudsbedrijf

Ook in dit geval kan de werkgever volgens Angenent het beste kiezen voor een gecertificeerd onderhoudsbedrijf. “Als je alarmeringsinstallatie kampt met verborgen gebreken, wil je daar achterkomen bij het onderhoud, en niet tijdens de inspectie, want in dat laatste geval loop je het risico op sancties. Aan de andere kant: als je dat onderhoud hebt laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf, kun je alweer rekenen op een minder uitvoerige, goedkopere inspectie. En nog belangrijker: je weet dat je er alles aan gedaan hebt om de medewerkers veilig te laten werken. En na een eventueel incident kun je aantonen dat je niet meer had kunnen doen om het te voorkomen.”

Bron: http://www.brandveilig.com/

Deel dit artikel:

Onderzoek naar effect preventief onderhoud blusmiddelen

Branchevereniging VEBON-NOVB publiceert de 2015-editie van het onderzoeksrapport ‘Onderhoud en inzet Kleine Blusmiddelen. Dit is een jaarlijkse onderzoek naar de nut en noodzaak van preventief onderhoud en de effectiviteit van de inzet van kleine blusmiddelen bij een beginnende brand.

Het onderzoek toont wederom aan dat het gebruik en jaarlijks onderhoud van blusmiddelen een positieve bijdrage levert aan brandveiligheid. Als er brand uitbreekt en ontdekt wordt kan deze in het beginstadium succesvol bestreden worden met een blusmiddel. Met periodiek jaarlijks onderhoud weet de ondernemer zich bovendien verzekerd van een blusmiddel dat werkt op het moment dat het nodig is. Dit beperkt de schade aanzienlijk in geval van brand, aldus VEBON-NOVB.

De belangrijkste bevindingen uit het rapport zijn:

 •  Preventief onderhoud leidt in meer dan 15 procent van de gevallen tot extra correctief onderhoud dat wordt uitgevoerd door een vakbekwaam onderhoudsmonteur.
 • Gemiddeld 2 op de 100 ondernemers hebben per jaar met een brand in het
  bedrijf te maken.
 • Uit het onderzoek blijkt dat meer dan 85 procent van de ondernemers een beginnende brand zelf weet te blussen of onder controle weet te houden met een draagbare blusser en/of brandslanghaspel.

Duidelijk is dat kleine blusmiddelen een belangrijke en onderschatte waarde vertegenwoordigen waar het de brandveiligheid in ondernemingen betreft.
Het loont om te investeren in kleine blusmiddelen, in het onderhoud ervan door een vakbekwaam persoon en in het opleiden van personeel voor het omgaan met kleine blusmiddelen.

Aanbevelingen
Het rapport bevat diverse aanbevelingen om de brandveiligheid te verbeteren:

 • Ondernemers kunnen nog meer hun verantwoordelijkheid nemen en meer letten op het gebruiksklaar zijn van kleine blusmiddelen en in geval van twijfel contact zoeken met een deskundige;
 • De aandacht voor de juiste projectering, zichtbaarheid en bereikbaarheid van kleine blusmiddelen kan bij ondernemers worden verbeterd.

Het rendement van de inzet en doeltreffendheid van kleine blusmiddelen laat zien dat met relatief eenvoudige middelen de meeste branden effectief kunnen worden bestreden, maar dat de nut en noodzaak van jaarlijks onderhoud (helaas) nog altijd onvoldoende aandacht krijgt.

Bron: https://beveiligingnieuws.nl

Deel dit artikel: