Brandveiligheid bij evenementen

Het festivalseizoen is inmiddels al weer in volle gang. Smeba is regelmatig aanwezig voor de brandveiligheid bij evenementen en festivals. De organisator kan zowel tijdens de voorbereidingen als tijdens het evenement zelf ontzorgd worden op het gebied van brandveiligheid.

Veiligheid is van groot belang bij de organisatie van een evenement. Diverse partijen zetten zich er dan ook gezamenlijk voor in om een maximale veiligheid te realiseren. Smeba concentreert zich daarbij op de brandveiligheid bij evenementen. Denk hierbij aan het uitzetten van blusmiddelen op de juiste locaties, het impregneren van brandgevaarlijke materialen, maar ook het controleren van de aanwezige voorzieningen op het gebied van brandveiligheid en het geven van voorlichting aan bijvoorbeeld de horeca-uitbater en de bezoeker.

Bij festivals als Pinkpop, Lowlands, Zwarte Cross en Rock Werchter is Smeba als hofleverancier intensief betrokken bij de voorbereidingen van het evenement en wordt er nauw samengewerkt met de andere dienstverleners.

Brandveiligheid bij evenementen

Wilt u bij uw evenement ook ontzorgd worden op het gebied van brandveiligheid? Of voert u de brandbeveiliging van uw evenement in eigen beheer uit, en wilt u brandblussers huren? Neem dan contact op met Smeba Brandbeveiliging!

Evenementenkalender Smeba 2017

Dit jaar zijn we o.a. aanwezig bij:

Deel dit artikel:

Pictoborden en veiligheidssignalering

Smeba levert een compleet scala van pictoborden en veiligheidssignalering conform de NEN-EN-ISO 7010. Deze norm is in 2013 ingevoerd in Nederland en hiermee is er één norm voor veiligheidssymbolen op nationaal en internationaal niveau.

In het bouwbesluit is bepaald dat elke voorziening voor het bestrijden van brand duidelijk zichtbaar is opgehangen of is gemarkeerd met een pictogram. Daarnaast moet een bouwwerk een vluchtrouteaanduiding hebben in iedere ruimte waardoor een verkeersroute voert en in iedere ruimte die bedoeld is voor meer dan 50 personen.

Vervolgens is in de Arbeidsomstandighedenregeling vastgelegd dat de signalering met betrekking tot een verbod, een waarschuwing en een gebod, alsmede de signalering met betrekking tot de lokalisatie en de identificatie van brandbestrijdingsmateriaal permanent geschiedt door middel van borden of een veiligheidskleur.

Pictoborden brandblusmiddelen

Door het plaatsen van pictoborden (of -stickers) kunnen medewerkers en bezoekers van een afstand zien waar de brandblusmiddelen zich bevinden, zodat er in geval van brand geen tijd verloren gaat met het zoeken naar deze blusmiddelen. Deze pictoborden zijn er in diverse uitvoeringen:

Pictoborden blusmiddelen

Veiligheidssignalering

Met de reddings- en evacuatieborden of -stickers kunt u veilige doorgangen, vluchtwegen, nooduitgangen en EHBO-posten aangeven.

Veiligheidssignalering

Met borden of stickers op het gebied van verbodstekens en brandbestrijding maakt u in één oogopslag duidelijk welk gevaar er dreigt en wat verboden is. Hiermee kunt u schadeveroorzakende handelingen of situaties voorkomen of tegengaan.

Waarschuwingsborden   Verbodsborden

De verschillende pictoborden en veiligheidssignaleringen zijn te bestellen via order@smeba.nl

 Bronnen: http://www.bouwbesluitonline.nl/ en http://wetten.overheid.nl/

Deel dit artikel:

NEN publiceert normontwerp voor gasinstallaties (NEN 8078 en NEN 1078)

NEN heeft twee normontwerpen gepubliceerd voor voorzieningen voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar. Het betreft NEN 1078 (nieuwbouw) en NEN 8078 (bestaande bouw). Deze normen gaan over gebouwgebonden installaties in een niet-industriële omgeving.

Enkele wijzigingen in NEN 1078 ten opzichte van de versie van 2004:

 • Algemene actualisatie;
 • Het onderscheid tussen primaire en niet-primaire prestatie-eisen is verdwenen, aangezien het Bouwbesluit 2012 dit ook niet meer maakt;
 • Artikel 5.1.2: de eis aan de trekbelasting is beperkt tot leidingen binnen het gebouw tot 1 m buiten de gevel;
 • Artikel 5.1.2 en bijlage E: de bepalingsmethode voor de slagbelasting is aangepast;
 • Artikel 5.5 en bijlage F: bestandheid tegen temperatuur: de algemene eis is aangevuld met een concrete prestatie-eis, waarmee wordt beoogd bij een beginnende brand voldoende weerstand te kunnen bieden. Deze laatste prestatie-eis met bepalingsmethode is opgesteld omdat de oorspronkelijke eis alleen een algemene eis zonder concrete invulling betrof. Dit is onder andere van belang om een acceptabele mate van weerstand te bieden tegen een beginnende brand, zoals in een meterruimte.

De wijzigingen in NEN 8078 zijn onder meer:

 • Algemene actualisatie;
 • Het onderscheid tussen primaire en niet-primaire prestatie-eisen is verdwenen;
 • Artikel 5.1.1: Het criterium voor restwanddikte van 1 mm is beperkt tot metalen leidingen;
 • Artikel 5.1.3 en bijlage D: De bepalingsmethode voor de slagbelasting is aangepast;
 • Artikel 5.2.2 en bijlage A: De procedure voor de bepaling van de gasdichtheid in bijlage A is aangepast door onderscheid te maken tussen kleine en grotere gasinstallaties. In lijn daarmee is het criterium in 5.2.2 geherformuleerd.

Belanghebbenden kunnen tot 1 juli 2017 digitaal commentaar leveren op de normontwerpen. Bekijk voor meer informatie de themapagina over gasinstallaties van NEN.

Bron: http://www.brandveilig.com/

Deel dit artikel:

Inspectie brandbeveiliging: wat is de toegevoegde waarde?

Gebouweigenaren en gebouwgebruikers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de brandveiligheid in een bouwwerk. Als dit op orde is waarborgt het de veiligheid van mensen, beperkt het de materiële schade en vergroot het de bedrijfscontinuïteit.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) probeert eigenaren en gebruikers te stimuleren om de brandveiligheidssystemen regelmatig te laten inspecteren. Hiervoor heeft de organisatie de brochure ‘Certificatie en inspectie – verantwoordelijkheden en samenhang’ beschikbaar gesteld. Ook is een speciale animatie gemaakt over het belang van inspecties:

Een inspectiebureau is een onafhankelijke controleur die de verschillende brandbeveiligingsmaatregelen in onderlinge samenhang beoordeelt. Inspectie van de brandbeveiliging is volgens het Bouwbesluit 2012 voor een aantal gebruiksfuncties wettelijk verplicht. Het kan ook verplicht zijn op grond van milieuregelgeving en PGS 15 (opslag gevaarlijke stoffen) en het Vuurwerkbesluit. Het CCV heeft een lijst opgesteld met bevoegde inspectiebureaus, zoals Bureau Veritas, Brand Veiligheid Inspecties BVI en R2B Inspecties.

Meer informatie, bijvoorbeeld over actuele inspectieschema’s, is te vinden op de website van CCV.

Wilt u meer weten over de bouwkundige brandveiligheid van uw gebouw? Download dan het handboek ‘De Essentiële Bouwkundige Controlepunten’ van Brandveilig Bouwen Nederland

Bron: http://www.brandveilig.com/

Wilt u meer weten over uw brandveiligheid? Neem dan contact op met onze accountmanager in uw regio:

 • Noord-Oost: Egbert Hoek | 06 – 46 43 67 61 | Egbert@smeba.nl
 • Zuid-Oost: Iwan van Oijen | 06 – 51 48 71 29 | Iwan@smeba.nl
 • Noord-West: Charon Gommans | 06 – 46 88 18 65 | Charon@smeba.nl
 • Zuid-West: Patty van Nes | 06 – 46 33 68 13 | p.vannes@smeba.nl
Deel dit artikel:

Identificatiebord blusmiddelen slot: Identificatieverzamelbord

Er zijn verschillende kleine blusmiddelen, bestemd voor verschillende soorten branden. Het is van uitermate belang dat het juiste blusmiddel voor de betreffende brand gebruikt wordt, anders loopt u zelfs het risico dat de brand heviger wordt. Door middel van een identificatiebord is aan te geven waar een blusmiddel geschikt voor is. Kent u de verschillende blusmiddelen?

De afgelopen weken zijn de volgende identificatieborden behandeld:

 • Identificatiebord blusmiddelen deel 1: Water
 • Identificatiebord blusmiddelen deel 2: Schuim
 • Identificatiebord blusmiddelen deel 3: CO2
 • Identificatiebord blusmiddelen deel 4: Poeder
 • Identificatiebord blusmiddelen deel 5: Vet

Identificatieverzamelbord

Onlangs hebben we een identificatieverzamelbord ontworpen waar de losse identificatiebordjes in opgenomen zijn. Hiermee heeft u 1 totaaloverzicht van waar de verschillende blusmiddelen geschikt voor zijn. Hang de identificatieverzamelborden ter informatie op in diverse druk bezochte ruimtes en creëer een stukje bewustwording over het gebruik van blusmiddelen bij de aanwezigen in uw bedrijf!

Ook de identificatieverzamelborden zijn te bestellen via order@smeba.nl.

Identificatieverzamelbord

Deel dit artikel:

Identificatiebord blusmiddelen deel 5: Vet

Er zijn verschillende kleine blusmiddelen, bestemd voor verschillende soorten branden. Het is van uitermate belang dat het juiste blusmiddel voor de betreffende brand gebruikt wordt, anders loopt u zelfs het risico dat de brand heviger wordt. Door middel van een identificatiebord is aan te geven waar een blusmiddel geschikt voor is. Kent u de verschillende blusmiddelen?

Identificatiebord vet: de vetblusser

identificatiebord vetEen vetblusser is een speciaal ontwikkelde brandblusser welke uitermate geschikt is voor het blussen van frituurbranden. Het speciaal samengestelde blusschuim legt een afdekkende laag op de brandende vloeistof. Daarnaast daalt de temperatuur van het vet of de olie snel door de verkoelende werking van het blusmiddel. Een vetblusser is naast het blussen van frituurbranden (brandklasse F) ook geschikt voor het blussen van vaste stoffen (brandklasse A) en vloeistofbranden (brandklasse B). Voor uitleg over de verschillende brandklassen zie de eerste blog uit deze serie: Identificatiebord blusmiddelen deel 1: Water. Een vetblusser heeft een hoge corrosiebestendigheid en veroorzaakt weinig nevenschade.

Door een identificatiebord vet bij iedere vetblusser te plaatsen is direct duidelijk waar deze voor te gebruiken is. En minstens zo belangrijk: voor welke branden deze niet geschikt is. Deze identificatieborden zijn te bestellen via order@smeba.nl.

Specificaties over de diverse typen vetblussers welke wij voeren vindt u hier. Een vetblusser dient jaarlijks gecontroleerd te worden, heeft na 5 jaar uitgebreid onderhoud nodig en dient na 10 jaar gereviseerd te worden.

Smeba Brandbeveiliging hanteert voor uitgebreid en revisie onderhoud de zogeheten “servicewisseling” welke inhoudt: Dat een brandblusser welke na 5 jaar uitgebreid onderhouden en 10 jaar gereviseerd dient te worden volgens de norm, vervangen wordt voor een nieuwe blusser voor de prijs als zou deze blusser werkelijk uitgebreid onderhouden dan wel gereviseerd worden. Deze servicewisseling dient dan wel direct en tijdens de jaarlijkse controle toegepast te worden.

Gebruik

 • Lees de op de vetblusser aangebrachte gebruiksaanwijzing
 • Neem het toestel van de muur en benader de brand tot op veilige afstand
 • Verwijder de verzegeling (borgpen of plastic ring)
 • Door het inslaan van de inslagknop of het inknijpen van de afsluiter kunt u de blusser in werking stellen
 • Breng de blusstof voorzichtig van voor naar achter op de brand aan

vetblusser

Deel dit artikel:

Identificatiebord blusmiddelen deel 4: Poeder

Er zijn verschillende kleine blusmiddelen, bestemd voor verschillende soorten branden. Het is van uitermate belang dat het juiste blusmiddel voor de betreffende brand gebruikt wordt, anders loopt u zelfs het risico dat de brand heviger wordt. Door middel van een identificatiebord is aan te geven waar een blusmiddel geschikt voor is. Kent u de verschillende blusmiddelen?

Identificatiebord poeder: de poederblusser

Identificatiebord poederDe bluswerking van een poederblusser bestaat uit negatieve katalyse; het vertragen van het verbrandingsproces. Een poederblusser is geschikt voor het blussen van vaste stoffen (brandklasse A), vloeistofbranden (brandklasse B), gasbranden (brandklasse C) en voor het gebruik op elektrische installaties. Voor uitleg over de verschillende brandklassen zie de eerste blog uit deze serie: Identificatiebord blusmiddelen deel 1: Water. Een poederblusser is vorstbestendig en heeft een groot blussend vermogen. Een nadeel van het gebruik van een poederblusser is dat het wel nevenschade veroorzaakt.

Door een identificatiebord poeder bij iedere poederblusser te plaatsen is direct duidelijk waar deze voor te gebruiken is. En minstens zo belangrijk: voor welke branden deze niet geschikt is. Deze identificatieborden zijn te bestellen via order@smeba.nl.

Al onze poederblussers voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en zijn in onze eigen fabriek ontwikkeld. Specificaties over de diverse typen poederblussers welke wij voeren vindt u hier. Een poederblusser dient jaarlijks gecontroleerd en na 10 jaar gereviseerd te worden.

Smeba Brandbeveiliging hanteert voor de revisie onderhoud de zogeheten “servicewisseling” welke inhoudt dat een brandblusser welke volgens de norm na 10 jaar gereviseerd dient te worden, vervangen wordt voor een nieuwe blusser voor de prijs als zou deze blusser werkelijk gereviseerd worden. Deze servicewisseling dient dan wel direct en tijdens de jaarlijkse controle toegepast te worden.

Gebruik

 • Lees de op de brandblusser aangebrachte gebruiksaanwijzing
 • Neem het toestel van de muur en benader de brand tot op een veilige afstand
 • Breng het toestel onder druk en controleer de werking alvorens de brand te gaan blussen
 • Richt de straalpijp en blus; stootsgewijs voor een vaste stoffen brand en continue voor een vloeistof of gasbrand
 • Let na de blussing op mogelijke herontsteking

poederblusser

Deel dit artikel:

Identificatiebord blusmiddelen deel 3: CO2

Er zijn verschillende kleine blusmiddelen, bestemd voor verschillende soorten branden. Het is van uitermate belang dat het juiste blusmiddel voor de betreffende brand gebruikt wordt, anders loopt u zelfs het risico dat de brand heviger wordt. Door middel van een identificatiebord is aan te geven waar een blusmiddel geschikt voor is. Kent u de verschillende blusmiddelen?

Identificatiebord CO2: de CO2 blusser

Identificatiebord CO2Bij het gebruik van een CO2 blusser wordt de brand met een wolk kooldioxidegas CO2 afgedekt, wat verdere zuurstoftoetreding verhinderd. Een CO2 blusser veroorzaakt geen nevenschade, is vorstbestendig en is geschikt voor het blussen van vloeistofbranden (brandklasse B) en voor gebruik op elektrische installaties. Voor uitleg over de verschillende brandklassen zie de eerste blog uit deze serie: Identificatiebord blusmiddelen deel 1: Water.

Door een identificatiebord CO2 bij iedere CO2 blusser te plaatsen is direct duidelijk waar deze voor te gebruiken is. En minstens zo belangrijk: voor welke branden deze niet geschikt is. Deze identificatieborden zijn te bestellen via order@smeba.nl.

Al onze CO2 blussers voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en zijn in onze eigen fabriek ontwikkeld. Specificaties over de diverse typen CO2 blussers welke wij voeren vindt u hier. Een CO2 blusser dient jaarlijks gecontroleerd en na 10 jaar gereviseerd te worden.

Smeba Brandbeveiliging hanteert voor de revisie onderhoud de zogeheten “servicewisseling” welke inhoudt dat een brandblusser welke volgens de norm na 10 jaar gereviseerd dient te worden, vervangen wordt voor een nieuwe blusser voor de prijs als zou deze blusser werkelijk gereviseerd worden. Deze servicewisseling dient dan wel direct en tijdens de jaarlijkse controle toegepast te worden.

Gebruik

 • Lees de op de brandblusser aangebrachte gebruiksaanwijzing
 • Neem het toestel van de muur en benader de brand tot op een veilige afstand
 • Verwijder de borgpen en controleer de werking van de blusser
 • Richt de koker en verspreidt de blusstof over de brand (houdt de koker alleen vast bij het handvat!)
 • Let op dat er kans bestaat op herontsteking

Let op:

 • Nooit op onbedekte huid spuiten; de temperatuur is -80 graden Celsius!
 • In besloten ruimten bestaat er gevaar op verstikking!

CO2 blusser met identificatiebord CO2

 

 

Deel dit artikel:

Identificatiebord blusmiddelen deel 2: Schuim

Er zijn verschillende kleine blusmiddelen, bestemd voor verschillende soorten branden. Het is van uitermate belang dat het juiste blusmiddel voor de betreffende brand gebruikt wordt, anders loopt u zelfs het risico dat de brand heviger wordt. Door middel van een identificatiebord is aan te geven waar een blusmiddel geschikt voor is. Kent u de verschillende blusmiddelen?

Identificatiebord schuim: de schuimblusser

Identificatiebord schuimEen schuimblusser is een blusser met water en schuim. Bij het gebruik van een schuimblusser wordt de brand met het schuim afgedekt, waardoor deze van zuurstof afgesloten wordt. De afdekking van het vuur voorkomt tevens dat brandbare gassen kunnen ontsnappen. Er vormt zich een stabiele film op het object welke herontbranding verhindert. Een schuimblusser veroorzaakt geen nevenschade tijdens of na het blussen. De schuimblusser is geschikt voor het blussen van vaste stoffen en vloeistoffen (brandklasse A en B). Wees voorzichtig met het gebruik van een schuimblusser bij elektrische installaties. Onze schuimblussers zijn te gebruiken tot 1000 volt. Voor uitleg over de verschillende brandklassen zie de eerste blog uit deze serie: Identificatiebord blusmiddelen deel 1: Water.

Door een identificatiebord schuim bij iedere schuimblusser te plaatsen is direct duidelijk waar deze voor te gebruiken is. En minstens zo belangrijk: voor welke branden deze niet geschikt is. Deze identificatieborden zijn te bestellen via order@smeba.nl.

Al onze schuimblussers voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en zijn in onze eigen fabriek ontwikkeld. Specificaties over de diverse typen schuimblussers welke wij voeren vindt u hier. Een schuimblusser dient jaarlijks gecontroleerd te worden, heeft na 5 jaar uitgebreid onderhoud nodig en dient na 10 jaar gereviseerd te worden.

Smeba Brandbeveiliging hanteert voor uitgebreid en revisie onderhoud de zogeheten “servicewisseling” welke inhoudt: Dat een brandblusser welke na 5 jaar uitgebreid onderhouden en 10 jaar gereviseerd dient te worden volgens de norm, vervangen wordt voor een nieuwe blusser voor de prijs als zou deze blusser werkelijk uitgebreid onderhouden dan wel gereviseerd worden. Deze servicewisseling dient dan wel direct en tijdens de jaarlijkse controle toegepast te worden.

Gebruik

 • Lees de op de schuimblusser aangebrachte gebruiksaanwijzing
 • Neem het toestel van de muur en benader de brand tot op veilige afstand
 • Verwijder de verzegeling (borgpen of plastic ring)
 • Door het inslaan van de inslagknop of het inknijpen van de afsluiter kunt u de blusser in werking stellen
 • Breng de blusstof voorzichtig van voor naar achter op de brand aan

Schuimblusser met identificatiebord

 

 

Deel dit artikel:

Identificatiebord blusmiddelen deel 1: Water

Er zijn verschillende kleine blusmiddelen, bestemd voor verschillende soorten branden. Het is van uitermate belang dat het juiste blusmiddel voor de betreffende brand gebruikt wordt, anders loopt u zelfs het risico dat de brand heviger wordt. Door middel van een identificatiebord is aan te geven waar een blusmiddel geschikt voor is. Kent u de verschillende blusmiddelen?

Brandklassen

Branden worden ingedeeld in 5 verschillende brandklassen. De klassen hebben betrekking op de aard van de brandende stoffen. Hier zijn internationale afspraken over gemaakt. De verschillende brandklassen zijn:

 • Klasse A: vaste stoffen zoals hout, papier, textiel
 • Klasse B: vloeistoffen zoals olie, benzine, verf, was
 • Klasse C: gassen zoals propaan, butaan, aardgas
 • Klasse D: metaal zoals magnesium, aluminium, natrium
 • Klasse F: vetten zoals frituurvet

Pictogrammen brandklassen

U moet eerst de brandklasse vaststellen, voordat u kunt bepalen welk blusmiddel u dient te gebruiken.

Identificatiebord water: de brandslanghaspel

Identificatiebord waterEen brandslanghaspel is, het woord zegt het al, een brandslang op een haspel. De slang is voorzien van een straalpijp waarmee de waterdruk en het soort straal geregeld kan worden (gebonden straal of sproeistraal). Voor de haspel bevindt zich een afsluiter waardoor de slang niet onder permanente druk staat. Een brandslanghaspel is permanent aangesloten op de waterleiding en enkel geschikt voor het blussen van vaste stoffen (brandklasse A).

Door een identificatiebord water bij iedere haspel te plaatsen is direct duidelijk waar deze voor te gebruiken is. En minstens zo belangrijk: voor welke branden deze niet geschikt is. Deze identificatieborden zijn te bestellen via order@smeba.nl.

Specificaties over de diverse maatvoeringen brandslanghaspels welke wij hanteren vindt u hier. Een brandslanghaspel dient jaarlijks gecontroleerd en om de 5 jaar afgeperst te worden

Gebruik

Waarschuw voordat u een brand wilt gaan blussen altijd eerst de brandweer en zorg voor ontruiming van het pand. Mocht uw bluspoging onverhoopt niet slagen, dan hoeft u alleen zelf nog het gebouw te verlaten. Probeer zoveel mogelijk ramen en deuren te sluiten om zuurstoftoevoer en daardoor branduitbreiding te voorkomen.

Bedien de brandslanghaspel indien mogelijk met 2 personen:

 • Draai de hoofdkraan geheel open waardoor de slang onder druk komt te staan
 • Controleer of de brandslanghaspel werkt
 • Rol de slang tot de gewenste lengte uit
 • Open de straalpijp en probeer de brand te blussen
 • Blijf bij het blussen laag bij de grond i.v.m. de hitte en rook en zorg dat u zelf achter de bescherming van de straal blijft!

Brandslanghaspel met identificatiebord water

Deel dit artikel: