Eindejaarsdonatie: Project Aquatraining van de Nederlandse Brandwonden Stichting

Smeba Brandbeveiliging heeft ervoor gekozen om het geld wat voorheen aan eindejaarsgeschenken werd besteed te doneren aan een goed doel. Uiteraard hebben we hierbij gekeken naar een thema  met een link naar onze branche. De keuze is hierbij gevallen op een project van de Nederlandse Brandwonden Stichting: Aquatraining.

Revalideren met brandwonden is extreem pijnlijk. Gelukkig lijkt er een manier om deze pijn te verminderen: Aquatraining. In het water revalideren is minder zwaar en patiënten herstellen sneller.

Wat is Aquatraining?
Bewegingsbeperkingen zijn ernstige problemen voor brandwondenpatiënten. Na het ongeval moeten zij veel dingen opnieuw leren. Dat maakt revalideren noodzakelijk. Maar doordat littekens niet soepel zijn, zitten veel brandwondenpatiënten letterlijk te strak in hun vel. Dit maakt revalideren extreem pijnlijk.  Aquatraining zorgt voor een sneller en minder pijnlijk herstel. Revalideren in water is minder zwaar en voelt fijner dankzij de gewichtloosheid. Onder begeleiding van gespecialiseerde fysiotherapeuten maken brandwondenpatiënten grote stappen in hun herstel.

Aquatraining is in 2016 gestart in het Brandwondencentrum van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. De eerste resultaten zijn zo positief dat de Nederlandse Brandwonden Stichting ook brandwondenpatiënten in de andere twee brandwondencentra van deze nieuwe revalidatiemethode willen laten profiteren.

Smeba Brandbeveiling draagt dit project een warm hart toe en hoopt dat haar donatie helpt het doel te realiseren om voor meer patiënten een sneller en minder pijnlijk revalidatieproces mogelijk te maken!

Deel dit artikel:

Betuwse Kring Brandweerwedstrijd 2017

Op 7 oktober aanstaande vindt de Betuwse Kring Brandweerwedstrijd 2017 plaats. De organisatie van dit jaarlijks terugkerende evenement rouleert onder de deelnemende korpsen en is dit jaar in handen van Brandweer Ochten.

De deelnemende korpsen zijn:

 • Brandweer Amerongen
 • Brandweer Dodewaard
 • Brandweer Elst (Gld)
 • Brandweer Elst (Utr)
 • Brandweer Heteren
 • Brandweer Kesteren
 • Brandweer Lienden
 • Brandweer Tiel
 • Brandweer Opheusden
 • Brandweer Zetten

De Betuwse Kring Brandweerwedstrijd is een vaardigheidstoets waar korpsen uit de regio een uitdagend scenario moeten spelen. Aan het eind van deze dag zal de winnaar van 2017 bekend gemaakt worden.

Wilt u deze vaardigheidstoets van dichtbij meemaken? Dan kunt u zich op de wedstrijddag melden bij de brandweerkazerne in Ochten.

Smeba Brandbeveiliging sponsort de Betuwse Kring Brandweerwedstrijd door middel van shirtsponsoring voor de organisatie van deze enerverende dag.

Shirtsponsoring Betuwse Kring Brandweerwedstrijd 2017

Deel dit artikel:

Brandveiligheid studentenhuizen vaak onder de maat

De helft van de studentenhuizen is niet brandveilig. Zo zijn er onvoldoende brand- en rookmelders, of zijn de blusmiddelen niet op orde. Bovendien treden regelmatig problemen op met de vluchtroutes, doordat deze geblokkeerd worden door fietsen of kratten.

In 4 van de 5 studentenhuizen ontbreekt een vluchtplan. En in 40 procent van de gevallen ontstaat de brand door een vlam in de pan. In de eerste plaats is de verhuurder verantwoordelijk voor de brandveiligheid, zoals de rookmelders en de (gecontroleerde) blusmiddelen. Daarnaast zijn de bewoners – de studenten – verantwoordelijk voor een brandveilig gebruik van het huis. Zo moeten vluchtwegen vrij zijn, branddeuren gesloten en blusmiddelen toegankelijk.

Brandveiligheid studentenhuizen: wat zijn de eisen?

Rookmelders
Bij brand moeten bewoners tijdig worden gealarmeerd. In de woonfunctie voor kamergewijze verhuur moeten daarom rookmelders geplaatst zijn tussen de uitgang van de verblijfsruimten en de uitgang van de woning. Bijvoorbeeld de gezamenlijke overloop en de hal. Tevens moet elke verblijfsruimte een of meer rookmelders hebben. Alle wooneenheden moeten dus een of meerdere rookmelders hebben, maar ook de rookmeldersgezamenlijke woonkamer; dat is immers ook een verblijfsruimte. Bij brand moet een alarm in alle wooneenheden (ook met gesloten deuren) voldoende duidelijk te horen zijn. Bij kamergewijze verhuur zal het, als het geluidsniveau niet voldoende is, dan ook al snel zo zijn dat de rookmelders door gekoppeld moeten zijn. Daarnaast moeten rookmelders zijn aangesloten op het lichtnet en voorzien zijn van een accu als achtervang indien de stroom uitvalt.

Blusmiddelen
In een gezamenlijke keuken en op iedere bouwlaag – in de gezamenlijke gang of op de overloop – moet een brandslanghaspel of draagbaar blustoestel aanwezig zijn. De haspel of brandblusser moet duidelijk zichtbaar zijn opgehangen of gemarkeerd zijn met een pictogram, zodat de in de woning aanwezige personen direct kunnen zien waar de blusmiddelen zich bevinden.

Deuren in vluchtroutes
Elke deur die bij het vluchten vanaf de uitgang van een kamer tot de uitgang van de woning gepasseerd wordt, moet eenvoudig met een lichte druk of met een panieksluiting kunnen worden geopend. Het gaat hierbij niet om een eis ten aanzien van de draairichting van deuren maar om het eenvoudig, zonder sleutel, kunnen openen van deuren. Er mag een panieksluiting worden aangebracht maar dat hoeft niet. De deuren van de kamers en de voor- en achterdeur van de woning mogen wel met een sleutel afsluitbaar zijn.

Verantwoordelijkheid
De hiervoor genoemde voorschriften komen uit het Bouwbesluit 2012 over kamergewijze verhuur en dragen bij aan de brandveiligheid. In de praktijk kan die brandveiligheid natuurlijk alleen maar worden bereikt wanneer die voorschriften worden nageleefd. De eigenaar/verhuurder is daarvoor verantwoordelijk. Niet naleven van de voorschriften is een overtreding die strafbaar is op grond van de Wet op de economische delicten. Vanzelfsprekend hebben ook de kamerbewoners een eigen verantwoordelijkheid bij het brandveilig gebruik van de woning. Het komt nogal eens voor dat een vluchtroute wordt geblokkeerd door fietsen, bierkratten, oud papier, meubels of vuilniszakken. Soms wordt er geknoeid met elektrische bedrading, met kans op kortsluiting. De eigenaar/verhuurder èn de huurders zijn er gezamenlijk verantwoordelijk voor dat een kamerverhuurpand ook veilig wordt gebruikt.

De Brandweer ontwikkelde een speciale folder voor de brandveiligheid in studentenhuizen. Ook de Landelijke Studentenvakbond voor en door Studenten geeft een handige tip: hang bij de ingang van je studentenhuis een aanwezigheidsbord op voor alle huisgenoten, zodat je in het geval van nood vrij snel kan zien wie er thuis is. In geval van brand blijkt het namelijk vaak niet duidelijk wie precies thuis was.

Bron: www.brandveilig.com

 

Deel dit artikel:

Legionellapreventie

Legionellapreventie is een belangrijk onderdeel in het onderhoud van brandslanghaspels. Legionella is een bacterie die een acute infectie van de luchtwegen kan veroorzaken. Je kunt ziek worden door het inademen van de bacterie, je wordt niet ziek door het drinken van water met legionella.

Legionellabesmetting kan ernstige tot zeer ernstige en soms zelfs dodelijke gevolgen hebben. Onder andere om de mogelijkheid van deze besmetting zoveel mogelijk te voorkomen is er in Nederland een Drinkwaterwet van kracht die eigenaren van collectieve watervoorzieningen voorschrijft wat zij verplicht zijn te doen aan legionellapreventie.

Besmettingsbronnen

De legionellabacterie komt van nature voor in grond en in water. In water zitten meestal heel weinig legionellabacteriën, maar soms kan legionella in water erg snel groeien. Dit is vooral het geval wanneer het water stilstaat en tussen 25 en 45 graden warm is.

Legionellapreventie maatregelen zijn o.a.

 1. De check op het niet-gebruiken van brandslanghaspels
 2. Het controleren van terugstroombeveiligingen waarmee veilig water gescheiden wordt van onveilig (stilstaand) water

1. De check op het niet-gebruiken van brandslanghaspels
LegionellapreventieNa het jaarlijkse onderhoud aan de brandslanghaspel wordt deze verzegeld met de zogenaamde legionella-preventieseal. Hierdoor is ten alle tijde zichtbaar of de betreffende brandslanghaspel al dan niet gebruikt is.

Daarnaast heeft Smeba een Legionella Straalpijpborgkap in het assortiment welke een extra veiligheid biedt tegen mogelijke legionella besmetting. Tevens verkleint het de kans op oneigenlijk gebruik van de brandslanghaspel. Ook deze Legionella Straalpijpborgkap wordt verzegeld achtergelaten.

2. Het controleren van terugstroombeveiligingen
Verontreinigd water mag nooit terugstromen in het waterleidingnetwerk. Daarom is het wettelijk vastgelegd in de Waterleidingwet, dat er terugstroombeveiligingen (keerkleppen) zijn aangebracht bij brandslanghaspels die op het openbare waterleidingnet zijn aangesloten.

Bij een goede werking verhinderen keerkleppen het terugstromen van vervuild water in het leidingnet. Het is dus zaak dat ze goed blijven functioneren. Om dit zeker te stellen moet u de keerkleppen jaarlijks laten controleren. De waterleidingbedrijven checken meer en meer of u uw verantwoording hierin heeft genomen.

Smeba Brandbeveiliging kan in het kader van legionellapreventie jaarlijks, gelijktijdig met het haspelonderhoud, voor u de keerkleppen op de brandslanghaspel controleren. Hierbij voorziet onze specialist de keerklep van een onderhoudsetiket en legt hij de bevindingen vast in het logboek. Makkelijk, veilig en voordelig.

Wetgeving keerkleppen

De waterkwaliteit binnen leidingwaterinstallaties moet met het oog op de volksgezondheid gewaarborgd  zijn. Het Bouwbesluit en de Waterleidingwet geven u als eigenaar  en/of beheerder, een zorgplicht voor de leidingwaterinstallaties in uw gebouw. Invulling van deze zorgplicht is vastgelegd in de normen NEN 1006 en WB-1-4-G

Bronnen: www.rivm.nlwww.legionella.nl en www.nen.nl

 

Deel dit artikel:

Brandveiligheid op de camping: zo zorg je zelf voor een brandveilige vakantie

Het is weer zomervakantie en dat betekent dat veel Nederlanders een aantal weken op de camping in binnen- of buitenland doorbrengen. De tent, caravan en camper brengen diverse brandrisico’s met zich mee. Waar moet je waakzaam op zijn en hoe ga je om met een eventuele brand? Hoe zorg je voor een brandveilige vakantie?

Het stroomverbruik op de camping is een grote risicofactor. Het is aan te raden om gebruik te maken van huishoudelijke apparatuur met een laag stroomverbruik. Ook zijn er omvormers en accu’s, die ervoor zorgen dat het stroomverbruik op een veilig niveau blijft. Controleer ook de bedrading van apparatuur.

CEE-stekker

In een caravan zijn de spanningswaarden 220 volt en 12 volt. Wil je een aansluiting van een caravan op een 220-voltinstallatie, gebruik dan de blauwe, spatwaterdichte CEE-stekker, een neopreenkabel van maximaal 20 meter lang en rol de kabel – net als bij verlengsnoeren – altijd helemaal af. Daarmee voorkom je warmteontwikkeling en daarmee kortsluiting. Als je caravan geen CEE-aansluiting heeft, is het raadzaam om een aardlekschakelaar te plaatsen. Zorg er ook voor dat de metalen delen van de caravan (wanden, chassis, aanrechtblad) geaard zijn.

Koolmonoxidegevaar

In caravans worden vaak kacheltjes gebruikt. Een kachel die kerosine of gas verbrandt in een ruimte waar weinig ventilatie is, kan een koolmonoxidevergiftiging veroorzaken. Een elektrische kachel vormt een minder groot gevaar voor CO-vergiftiging dan kachels die brandstoffen verbranden. Voor een brandveilige vakantie hang je een goedgekeurde CO-melder in de caravan, zodat je op tijd gewaarschuwd wordt voor een eventuele koolmonoxidevergiftiging.

VW bus brandveilige vakantie

Als er brand uitbreekt

 • Verwijder gasflessen uit de omgeving
 • Meld de brand bij receptie of portier
 • Waarschuw andere campinggasten
 • Probeer de brand zelf te blussen (kijk hier voor een overzicht van blusmiddelen en de branden die hiermee kunnen worden geblust)
 • Zorg voor een vrije aanrijroute
 • Geef de brandweer informatie over eventuele slachtoffers en over hoe de brand is ontstaan

Brandveiligheid op de boot

Een brand is altijd gevaarlijk. Maar op een boot kun je ook nog eens moeilijk vluchten. Hieronder enkele tips voor veiligheid aan boord:

 • Zorg dat alle opvarenden op de hoogte zijn van de vluchtwegen en het gebruik van vluchtmiddelen en blusmiddelen aan boord.
 • Houd de vluchtwegen vrij.
 • Zorg voor voldoende reddingsvesten en bewaar ze op een toegankelijke plaats.
 • Zorg ervoor dat het motorcompartiment en de motor schoon zijn en controleer regelmatig de isolatie van de afvoer van de motor.
 • Let er bij het tanken op dat er geen brandstof op hete motoronderdelen valt.
 • Olie in gebruikte poetsdoeken kan leiden tot zelfontbranding. Berg poetskatoen op in afgesloten blikken, zodat er geen zuurstof bij kan.

Breng in het geval van brand als eerste alle opvarenden in veiligheid. Bij een boot is bluswater binnen bereik. Zorg er dus voor dat je altijd een emmer aan een lijn binnen handbereik hebt. Of koop een brandblusser voor op de boot.

Bekijk ook de uitgebreide folder van de Brandweer over een brandveilige vakantie. 

Bron: www.brandveilig.com

Deel dit artikel:

Brandveiligheid bij evenementen

Het festivalseizoen is inmiddels al weer in volle gang. Smeba is regelmatig aanwezig voor de brandveiligheid bij evenementen en festivals. De organisator kan zowel tijdens de voorbereidingen als tijdens het evenement zelf ontzorgd worden op het gebied van brandveiligheid.

Veiligheid is van groot belang bij de organisatie van een evenement. Diverse partijen zetten zich er dan ook gezamenlijk voor in om een maximale veiligheid te realiseren. Smeba concentreert zich daarbij op de brandveiligheid bij evenementen. Denk hierbij aan het uitzetten van blusmiddelen op de juiste locaties, het impregneren van brandgevaarlijke materialen, maar ook het controleren van de aanwezige voorzieningen op het gebied van brandveiligheid en het geven van voorlichting aan bijvoorbeeld de horeca-uitbater en de bezoeker.

Bij festivals als Pinkpop, Lowlands, Zwarte Cross en Rock Werchter is Smeba als hofleverancier intensief betrokken bij de voorbereidingen van het evenement en wordt er nauw samengewerkt met de andere dienstverleners.

Brandveiligheid bij evenementen

Wilt u bij uw evenement ook ontzorgd worden op het gebied van brandveiligheid? Of voert u de brandbeveiliging van uw evenement in eigen beheer uit, en wilt u brandblussers huren? Neem dan contact op met Smeba Brandbeveiliging!

Evenementenkalender Smeba 2017

Dit jaar zijn we o.a. aanwezig bij:

Deel dit artikel:

Pictoborden en veiligheidssignalering

Smeba levert een compleet scala van pictoborden en veiligheidssignalering conform de NEN-EN-ISO 7010. Deze norm is in 2013 ingevoerd in Nederland en hiermee is er één norm voor veiligheidssymbolen op nationaal en internationaal niveau.

In het bouwbesluit is bepaald dat elke voorziening voor het bestrijden van brand duidelijk zichtbaar is opgehangen of is gemarkeerd met een pictogram. Daarnaast moet een bouwwerk een vluchtrouteaanduiding hebben in iedere ruimte waardoor een verkeersroute voert en in iedere ruimte die bedoeld is voor meer dan 50 personen.

Vervolgens is in de Arbeidsomstandighedenregeling vastgelegd dat de signalering met betrekking tot een verbod, een waarschuwing en een gebod, alsmede de signalering met betrekking tot de lokalisatie en de identificatie van brandbestrijdingsmateriaal permanent geschiedt door middel van borden of een veiligheidskleur.

Pictoborden brandblusmiddelen

Door het plaatsen van pictoborden (of -stickers) kunnen medewerkers en bezoekers van een afstand zien waar de brandblusmiddelen zich bevinden, zodat er in geval van brand geen tijd verloren gaat met het zoeken naar deze blusmiddelen. Deze pictoborden zijn er in diverse uitvoeringen:

Pictoborden blusmiddelen

Veiligheidssignalering

Met de reddings- en evacuatieborden of -stickers kunt u veilige doorgangen, vluchtwegen, nooduitgangen en EHBO-posten aangeven.

Veiligheidssignalering

Met borden of stickers op het gebied van verbodstekens en brandbestrijding maakt u in één oogopslag duidelijk welk gevaar er dreigt en wat verboden is. Hiermee kunt u schadeveroorzakende handelingen of situaties voorkomen of tegengaan.

Waarschuwingsborden   Verbodsborden

De verschillende pictoborden en veiligheidssignaleringen zijn te bestellen via order@smeba.nl

 Bronnen: http://www.bouwbesluitonline.nl/ en http://wetten.overheid.nl/

Deel dit artikel:

NEN publiceert normontwerp voor gasinstallaties (NEN 8078 en NEN 1078)

NEN heeft twee normontwerpen gepubliceerd voor voorzieningen voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar. Het betreft NEN 1078 (nieuwbouw) en NEN 8078 (bestaande bouw). Deze normen gaan over gebouwgebonden installaties in een niet-industriële omgeving.

Enkele wijzigingen in NEN 1078 ten opzichte van de versie van 2004:

 • Algemene actualisatie;
 • Het onderscheid tussen primaire en niet-primaire prestatie-eisen is verdwenen, aangezien het Bouwbesluit 2012 dit ook niet meer maakt;
 • Artikel 5.1.2: de eis aan de trekbelasting is beperkt tot leidingen binnen het gebouw tot 1 m buiten de gevel;
 • Artikel 5.1.2 en bijlage E: de bepalingsmethode voor de slagbelasting is aangepast;
 • Artikel 5.5 en bijlage F: bestandheid tegen temperatuur: de algemene eis is aangevuld met een concrete prestatie-eis, waarmee wordt beoogd bij een beginnende brand voldoende weerstand te kunnen bieden. Deze laatste prestatie-eis met bepalingsmethode is opgesteld omdat de oorspronkelijke eis alleen een algemene eis zonder concrete invulling betrof. Dit is onder andere van belang om een acceptabele mate van weerstand te bieden tegen een beginnende brand, zoals in een meterruimte.

De wijzigingen in NEN 8078 zijn onder meer:

 • Algemene actualisatie;
 • Het onderscheid tussen primaire en niet-primaire prestatie-eisen is verdwenen;
 • Artikel 5.1.1: Het criterium voor restwanddikte van 1 mm is beperkt tot metalen leidingen;
 • Artikel 5.1.3 en bijlage D: De bepalingsmethode voor de slagbelasting is aangepast;
 • Artikel 5.2.2 en bijlage A: De procedure voor de bepaling van de gasdichtheid in bijlage A is aangepast door onderscheid te maken tussen kleine en grotere gasinstallaties. In lijn daarmee is het criterium in 5.2.2 geherformuleerd.

Belanghebbenden kunnen tot 1 juli 2017 digitaal commentaar leveren op de normontwerpen. Bekijk voor meer informatie de themapagina over gasinstallaties van NEN.

Bron: http://www.brandveilig.com/

Deel dit artikel:

Inspectie brandbeveiliging: wat is de toegevoegde waarde?

Gebouweigenaren en gebouwgebruikers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de brandveiligheid in een bouwwerk. Als dit op orde is waarborgt het de veiligheid van mensen, beperkt het de materiële schade en vergroot het de bedrijfscontinuïteit.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) probeert eigenaren en gebruikers te stimuleren om de brandveiligheidssystemen regelmatig te laten inspecteren. Hiervoor heeft de organisatie de brochure ‘Certificatie en inspectie – verantwoordelijkheden en samenhang’ beschikbaar gesteld. Ook is een speciale animatie gemaakt over het belang van inspecties:

Een inspectiebureau is een onafhankelijke controleur die de verschillende brandbeveiligingsmaatregelen in onderlinge samenhang beoordeelt. Inspectie van de brandbeveiliging is volgens het Bouwbesluit 2012 voor een aantal gebruiksfuncties wettelijk verplicht. Het kan ook verplicht zijn op grond van milieuregelgeving en PGS 15 (opslag gevaarlijke stoffen) en het Vuurwerkbesluit. Het CCV heeft een lijst opgesteld met bevoegde inspectiebureaus, zoals Bureau Veritas, Brand Veiligheid Inspecties BVI en R2B Inspecties.

Meer informatie, bijvoorbeeld over actuele inspectieschema’s, is te vinden op de website van CCV.

Wilt u meer weten over de bouwkundige brandveiligheid van uw gebouw? Download dan het handboek ‘De Essentiële Bouwkundige Controlepunten’ van Brandveilig Bouwen Nederland

Bron: http://www.brandveilig.com/

Wilt u meer weten over uw brandveiligheid? Neem dan contact op met onze accountmanager in uw regio:

 • Noord-Oost: Egbert Hoek | 06 – 46 43 67 61 | Egbert@smeba.nl
 • Zuid-Oost: Iwan van Oijen | 06 – 51 48 71 29 | Iwan@smeba.nl
 • Noord-West: Charon Gommans | 06 – 46 88 18 65 | Charon@smeba.nl
 • Zuid-West: Patty van Nes | 06 – 46 33 68 13 | p.vannes@smeba.nl
Deel dit artikel:

Identificatiebord blusmiddelen slot: Identificatieverzamelbord

Er zijn verschillende kleine blusmiddelen, bestemd voor verschillende soorten branden. Het is van uitermate belang dat het juiste blusmiddel voor de betreffende brand gebruikt wordt, anders loopt u zelfs het risico dat de brand heviger wordt. Door middel van een identificatiebord is aan te geven waar een blusmiddel geschikt voor is. Kent u de verschillende blusmiddelen?

De afgelopen weken zijn de volgende identificatieborden behandeld:

 • Identificatiebord blusmiddelen deel 1: Water
 • Identificatiebord blusmiddelen deel 2: Schuim
 • Identificatiebord blusmiddelen deel 3: CO2
 • Identificatiebord blusmiddelen deel 4: Poeder
 • Identificatiebord blusmiddelen deel 5: Vet

Identificatieverzamelbord

Onlangs hebben we een identificatieverzamelbord ontworpen waar de losse identificatiebordjes in opgenomen zijn. Hiermee heeft u 1 totaaloverzicht van waar de verschillende blusmiddelen geschikt voor zijn. Hang de identificatieverzamelborden ter informatie op in diverse druk bezochte ruimtes en creëer een stukje bewustwording over het gebruik van blusmiddelen bij de aanwezigen in uw bedrijf!

Ook de identificatieverzamelborden zijn te bestellen via order@smeba.nl.

Identificatieverzamelbord

Deel dit artikel: