Verkoop en leveringsvoorwaarden BHV-plattegronden

1. VEILIGHEIDSPLATTEGRONDEN

Deze plattegronden zijn preventief bedoeld om de bedrijfshulpverleners nadrukkelijk bekend te maken met de veiligheidsvoorzieningen. Daarnaast dienen deze plattegronden ervoor de bedrijfshulpverleners in staat te stellen, om in het geval van een calamiteit, de externe hulpdiensten eenvoudig, snel en vooral overzichtelijk, inzicht te geven in de bestaande situatie. Per bouwlaag wordt minstens 1 veiligheidsplattegrond gemaakt. Bij grotere projecten of projecten waarbij duidelijk sprake is van gescheiden delen op 1 bouwlaag kunnen meer veiligheidsplattegronden noodzakelijk zijn. De aangeboden prijs is op basis van inventarisatie door de opdrachtgever. Nagekomen wijzigingen worden berekend tegen het uurtarief. Indien de tekening elementen zoals machines, installaties en kantoorelementen, moet bevatten die niet op een DWG of DXF bestand worden aangeleverd, of wanneer bouwkundige wijzingen moeten worden ingetekend conform een door opdrachtgever aangeleverde inventarisatie, wordt dit berekend tegen uurtarief. Veiligheidsplattegronden worden geleverd als PDF bestanden.

2. ONTRUIMINGSPLATTEGRONDEN

Deze plattegronden zijn bedoeld om alle aanwezige personen, preventief, eenvoudig, snel en vooral overzichtelijk, inzicht te geven in de bestaande situatie en in het geval van een calamiteit en te begeleiden bij het ondernemen van de juiste actie. Deze plattegronden moeten op strategische plaatsen worden opgehangen. Er worden minimaal 10 ontruimingsplattegronden gemaakt per locatie. Uitgangspunt voor deze ontruimingsplattegronden zijn de veiligheidsplattegronden zoals hiervoor beschreven. Ontruimingsplattegronden worden geleverd als PDF bestanden.

3. UURTARIEF TEKENWERK

Dit tarief wordt berekend voor extra werk zoals bijvoorbeeld het verwerken van nagekomen opmerkingen, het aanpassen van tekeningen met nieuwe gegevens, het verwerken van kleine bouwkundige aanpassingen of het digitaliseren van tekeningen indien deze niet zijn geleverd als actueel DWG of DXF bestand.

4. UURTARIEF ADVIESWERK

Dit tarief wordt berekend voor extra werk zoals bijvoorbeeld voor extra besprekingen, het verwerken van nagekomen opmerkingen en het op verzoek aanpassen van plannen, procedures diagrammen etc.

5. UURTARIEF INVENTARISEREN

Dit tarief wordt berekend voor het op verzoek van de opdrachtgever inventariseren ter plaatse. Hieronder wordt verstaan het op de aangeleverde tekeningen aangeven van aanwezige voorzieningen zoals vluchtwegen, brandblusmiddelen, eerste hulp voorzieningen e.d. conform meegeleverde codelijst met het doel deze uit te kunnen werken tot veiligheidsplattegronden en ontruimingsplattegronden. Uitgangsbasis zijn hierbij de tekeningen zoals deze door de opdrachtgever zijn aangeleverd. Het verwerken van bouwkundige aanpassingen behoort nadrukkelijk niet tot deze werkzaamheden. Prijs voor inventariseren is per uur met een minimum van 3 uur.