‘Ontruimingsalarm met certificaat garandeert kwaliteit’

Een brand, een chemisch lek en een dreigende aanslag. In al deze gevallen dienen werknemers het bedrijfspand zo snel mogelijk te verlaten. Dus moet de gebruiker, de werkgever, zorgen voor goede ontruimingsalarmering. Hoe doe je dat?

Er is een simpele manier om de kwaliteit hiervan te garanderen: het ontruimingsalarm laten leveren, installeren en onderhouden door partijen die zijn gecertificeerd.

Ontruimingsalarm niet op orde? Geen feestvergunning

Een werkgever wordt geconfronteerd met een onaangename verrassing. De feestelijke opening van zijn nieuwe gebouw staat gepland voor over twee weken, maar nu blijkt dat hij de festiviteiten moet uitstellen. Zojuist kreeg hij namelijk bezoek van de inspectie en die constateerde mankementen aan het ontruimingsalarm.

Geen vergunning vanwege ontruimingsalarm = reëel scenario

Een reëel scenario, zegt Alex Angenent van Hacousto Communicatiesystemen. Want mankementen aan zo’n ontruimingsalarm zijn er volgens hem in allerlei soorten. “Misschien was er sprake van technische storingen bij één van de onderdelen. De microfoon bijvoorbeeld, of de luidsprekers. Misschien ook bleek de alarmeringsinstallatie gevoelig voor functieverlies bij brand. Dan kan zo’n brand in bepaalde delen van het gebouw de installatie onklaar maken, en daar worden medewerkers dan niet meer gealarmeerd. Ten slotte kan het ook mis gaan met de voedingsvoorziening. Een brand brengt vooral schade toe aan de voedingsverdeelinrichting en daardoor kan een gebouw zonder stroom komen te staan.”

Software von Siemens simuliert die Evakuierung von Personen - Pr

Werkgever is wettelijk verplicht ontruimingsalarm te checken

Dit zijn zaken waar een werkgever maar beter rekening mee kan houden. Sterker nog, dat is hij wettelijk verplicht. “Je ziet de laatste jaren dat de overheid steeds meer verplichtingen overhevelt naar ondernemers”, aldus Angenent.

“De brandweer komt je pand niet meer controleren”

“De brandweer doet weinig meer aan voorlichting, en hij zal je pand ook niet meer komen controleren. Als gebruiker is het dus heel moeilijk om te vermijden dat je voor onaangename verrassingen komt te staan. Bijvoorbeeld dat je pand niet open mag. Of, erger nog, dat je na een incident verantwoording af moet leggen aan Justitie. In extreme gevallen hangt je zelfs een gevangenisstraf boven het hoofd. Zorg dus dat je voldoet aan de NEN 2575, de norm voor de installatie van ontruimingsalarmering.”

Ga in zee met gecertificeerde bedrijven

Hoe je dat doet? Angenents oplossing is duidelijk: ga in zee met gecertificeerde bedrijven. “Een dergelijk bedrijf heeft bewezen dat het voldoet aan de beoordelingsrichtlijn, de richtlijnen die de certificeringsinstantie hanteert om zulke bedrijven te toetsen. Daarbij hebben de betreffende mensen laten zien dat ze beschikken over voldoende kennis en vaardigheden om zo’n installatie aan te leggen. De gebruiker mag er dus vanuit gaan dat ze kwaliteit leveren. En na een eventueel incident kan het bedrijf aantonen dat ze hun uiterste best hebben gedaan om de veiligheid te waarborgen.”

Leverancier gecertificeerd? Ontruimingsinstallatie ook

Er is nóg een voordeel. “Als de leverancier is gecertificeerd, geldt dat in de meeste gevallen ook voor de installatie”, verklaart Angenent. “Dat installatiecertificaat kun je laten zien bij een eventuele inspectie, en daar houden de inspecteurs rekening mee. De inspectie verloopt dan minder uitvoerig en meer steekproefsgewijs. Dat biedt meerdere voordelen: het gaat sneller, het is goedkoper, en de kans dat je twee weken voor de opening van je gebouw voor onaangename verrassingen komt te staan, is nihil.”

“Je installatie moet niet alleen voldoen op dag X”

De juiste installatie van ontruimingsalarmering is maar één kant van het verhaal. Minstens net zo belangrijk is een goed onderhoud.
“Je installatie moet niet alleen voldoen op dag X”, zegt Angenent. “Maar ook op dag X plus een. Onderhoud is dus essentieel en ook dat is vastgelegd in een norm, namelijk de NEN 2654 -2.”

norm voor brandmeldinstallatie (1)

Voldoen aan norm voor ontruimingsinstallatie: onderhoud

Wat moet de werkgever doen om aan deze norm te voldoen? Volgens Angenent begint het met het aanstellen van een beheerder, bijvoorbeeld een facilitair manager. “Zo’n beheerder moet iedere maand controles uitvoeren. Bijvoorbeeld of de installatie zijn werk naar behoren kan vervullen, maar ook of hij überhaupt wel aanstaat. Mocht de beheerder stuiten op storingen, dan kan die in eerste instantie proberen om die zelf te verhelpen. Als dat niet lukt, moet hij contact opnemen met het onderhoudsbedrijf.”

Wees ook alert op gebouwwijzigingen

Ook moet de beheerder alert zijn op wijzigingen in het gebouw, bijvoorbeeld bij de indelingen van ruimte. “Dat zie je als een organisatie besluit om de brandweeringang te verplaatsen”, verduidelijkt Angenent. “Bij zo’n brandweeringang hangt een bedieningspaneel, en het is natuurlijk de bedoeling dat dat vervolgens óók wordt verplaatst. Verder moet je goed opletten als een rustige kantoortuin wordt omgebouwd tot bijvoorbeeld een printerruimte. In vergelijking met de toetsenborden van beeldschermwerkers maken die printers natuurlijk veel meer herrie. En daardoor is het mogelijk dat de ontruimingsalarmering niet meer goed is te horen.”

Ontruimingsalarm moet jaarlijks worden onderhouden

Een onderhoudsbeheerder is slechts de eerste stap. Dat onderhoud wordt geïnspecteerd – afhankelijk van de grootte van het bedrijf en het soort werkzaamheden één keer in de drie jaar of één keer per jaar. En verder moet de installatie één keer per jaar worden onderhouden door een onderhoudsbedrijf.

onderhoudsbedrijf

Ook in dit geval kan de werkgever volgens Angenent het beste kiezen voor een gecertificeerd onderhoudsbedrijf. “Als je alarmeringsinstallatie kampt met verborgen gebreken, wil je daar achterkomen bij het onderhoud, en niet tijdens de inspectie, want in dat laatste geval loop je het risico op sancties. Aan de andere kant: als je dat onderhoud hebt laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf, kun je alweer rekenen op een minder uitvoerige, goedkopere inspectie. En nog belangrijker: je weet dat je er alles aan gedaan hebt om de medewerkers veilig te laten werken. En na een eventueel incident kun je aantonen dat je niet meer had kunnen doen om het te voorkomen.”

Bron: http://www.brandveilig.com/

Deel dit artikel:

Onderzoek naar effect preventief onderhoud blusmiddelen

Branchevereniging VEBON-NOVB publiceert de 2015-editie van het onderzoeksrapport ‘Onderhoud en inzet Kleine Blusmiddelen. Dit is een jaarlijkse onderzoek naar de nut en noodzaak van preventief onderhoud en de effectiviteit van de inzet van kleine blusmiddelen bij een beginnende brand.

Het onderzoek toont wederom aan dat het gebruik en jaarlijks onderhoud van blusmiddelen een positieve bijdrage levert aan brandveiligheid. Als er brand uitbreekt en ontdekt wordt kan deze in het beginstadium succesvol bestreden worden met een blusmiddel. Met periodiek jaarlijks onderhoud weet de ondernemer zich bovendien verzekerd van een blusmiddel dat werkt op het moment dat het nodig is. Dit beperkt de schade aanzienlijk in geval van brand, aldus VEBON-NOVB.

De belangrijkste bevindingen uit het rapport zijn:

 •  Preventief onderhoud leidt in meer dan 15 procent van de gevallen tot extra correctief onderhoud dat wordt uitgevoerd door een vakbekwaam onderhoudsmonteur.
 • Gemiddeld 2 op de 100 ondernemers hebben per jaar met een brand in het
  bedrijf te maken.
 • Uit het onderzoek blijkt dat meer dan 85 procent van de ondernemers een beginnende brand zelf weet te blussen of onder controle weet te houden met een draagbare blusser en/of brandslanghaspel.

Duidelijk is dat kleine blusmiddelen een belangrijke en onderschatte waarde vertegenwoordigen waar het de brandveiligheid in ondernemingen betreft.
Het loont om te investeren in kleine blusmiddelen, in het onderhoud ervan door een vakbekwaam persoon en in het opleiden van personeel voor het omgaan met kleine blusmiddelen.

Aanbevelingen
Het rapport bevat diverse aanbevelingen om de brandveiligheid te verbeteren:

 • Ondernemers kunnen nog meer hun verantwoordelijkheid nemen en meer letten op het gebruiksklaar zijn van kleine blusmiddelen en in geval van twijfel contact zoeken met een deskundige;
 • De aandacht voor de juiste projectering, zichtbaarheid en bereikbaarheid van kleine blusmiddelen kan bij ondernemers worden verbeterd.

Het rendement van de inzet en doeltreffendheid van kleine blusmiddelen laat zien dat met relatief eenvoudige middelen de meeste branden effectief kunnen worden bestreden, maar dat de nut en noodzaak van jaarlijks onderhoud (helaas) nog altijd onvoldoende aandacht krijgt.

Bron: https://beveiligingnieuws.nl

Deel dit artikel:

ZWARTE CROSS (BIJNA) UITVERKOCHT!

Zwarte Cross

Als trotse partner van de Zwarte Cross zijn wij uiteraard weer van de partij komende zomer! Honderden acts uit binnen- en buitenland verdeeld over 28 podia. Ken jij nog mensen die naar de Zwarte Cross willen en nog geen kaarten hebben? Laat ze dan direct weten dat ze moeten opschieten, want op dit moment is meer dan 90% van de campingkaarten verkocht. De dagkaarten voor de zaterdag en zondag en de drie dagen kaarten zijn al uitverkocht. Zorg er dus voor dat je niet langer treuzelt met het bestellen van de laatste camping- en vrijdagkaarten!

‘Say Yes to Apartigheid!’ en bestel snel je kaarten via: http://www.zwartecross.nl/tickets

Zwarte Cross aftermovie: https://www.youtube.com/watch?v=kKqHvl9g_kc.

 

Deel dit artikel:

AED Locaties

AED-locaties

Een AED kan levens redden. Maar waar vind ik snel een AED in mijn buurt?
U herkent een AED bij u in de buurt aan het groene AED-logo. Let er eens op en  onthoud de locatie.

Een 6-minutenzone

Overal moet het mogelijk zijn om binnen 6 minuten alle handelingen uit te voeren die nodig zijn bij een hartstilstand. Dit noemen we een 6-minutenzone. In een 6-minutenzone zijn voldoende AED’s beschikbaar. Ook er zijn voldoende burgerhulpverleners oproepbaar die kunnen reanimeren en weten hoe ze een AED moeten bedienen.

Hoe werkt het?
Bij een hartstilstand stuurt de 112-centrale een sms-bericht aan vrijwilligers die in de buurt van het slachtoffer zijn. Hierin staat het verzoek om direct naar het slachtoffer te gaan of om eerst een AED te halen. Deze laatste groep krijgt automatisch het adres van de AED door. Bij een afgesloten AED-kast krijgt de vrijwilliger ook een pincode om deze te openen.

Oproepsystemen

Er zijn 2 oproepsystemen in Nederland: HartslagNu en Hartveilig wonen. Vrijwel alle meldkamers van 112 werken met een van deze oproepsystemen. Bij het aanmelden vult u uw postcode in en u wordt automatisch aangemeld bij het systeem in uw buurt.

AED-locatie via mobiele telefoon

Op www.aed4.eu is het mogelijk een zogenaamde App (gratis) te downloaden voor uw mobiele telefoon met internet. Uw mobiele telefoon leidt u snel via een meebewegend kaartje naar de dichtstbijzijnde AED.

AED-locaties in uw navigatiesysteem

Sommige sites bieden de mogelijkheid om de AED-locaties op te nemen in uw navigatiesyteem. Bekijk de downloads voor navigatiesystemen op www.kiesvoorleven.nl.

Bron: https://www.hartenvaatgroep.nl/medische-informatie/hartstilstand-en-reanimatie/aed/aed-locaties.html

Deel dit artikel:

Milieukeur brandblusmiddelen internationaal geproduceerd en gewaardeerd

Milieukeur is het enige Europese milieukeurmerk voor brandblussers en brandblusmiddelen. Vanuit Europese en nationale initiatieven wordt ‘duurzaam inkopen’ – zowel door overheden als het bedrijfsleven – gestimuleerd, en van steeds groter belang. Dat is de reden waarom diverse Europese fabrikanten produceren volgens de criteria van Milieukeur Brandblusmiddelen. Het gaat totaal om meer dan 80 producten van 14 bedrijven in België, Duitsland, Griekenland, Ierland, Nederland, Polen en Zweden.

De productgroep Milieukeur brandblusmiddelen

Draagbare en verrijdbare brandblusmiddelen: CO2-blussers, water  met additieven en schuimblussers (water met schuimadditieven)
 • Blusschuimen (water met schuimadditieven), water met additieven en blusgassen (inerte en chemische gassen inclusief CO2) die als blusstof worden toegepast in installaties
 • Vorstvrije brandblusmiddelen

Milieueisen Milieukeur brandblusmiddelen
De kern van het certificatieschema Milieukeur brandblusmiddelen bestaat uit milieucriteria waaraan het product en de gebruikte ingrediënten moeten voldoen, gekoppeld aan de functionaliteit van het brandblusmiddel. De functionaliteit wordt geborgd door – afhankelijk van het product – het Rijkskeurmerk en EN-, ISO-en VdS-normen.

Certificatieschema Milieukeur Brandblusmiddelen
Milieukeur gecertificeerde brandblusmiddelen

Deel dit artikel:

Om de veiligheid voor onze ouderen nog beter te waarborgen hebben wij een special veiligheidspakket samengesteld!!

Naar aanleiding van een artikel op de website van de NOS heeft Smeba een speciaal veiligheidspakket samengesteld.

Dit veiligheidspakket bestaat uit :
* 1x Blusdeken 1.2×1.2meter
* 1x Schuimblusser 2l
* 2x Optische rookmelder 9V
Heeft u interesse, neemt u dan contact op met onze collega
Tamara Swagemakers 06 46 33 68 13 email: t.swagemakers@smeba.nl

(bron: nos.nl)

 

 

 

 

Deel dit artikel:

Kleine blusmiddelen: Correctief onderhoud stijgt

Kleine blusmiddelen: Correctief onderhoud stijgt

Kleine blusmiddelen: Correctief onderhoud stijgt

90 procent van de beginnende branden worden effectief geblust met een draagbare blusser of brandslanghaspel. Maar ondanks jaarlijks onderhoud moet bij het kleine blusmiddel extra correctief onderhoud worden uitgevoerd zodat het middel altijd gebruiksklaar is.

Dat blijkt uit onderzoek van brancheorganisatie Vebon-NOVB naar het onderhoud en de inzet van kleine blusmiddelen.

Kleine blusmiddelen

Uit het onderzoek blijkt dat ondernemers kunnen voorkomen dat een beginnende brand zich verder door ontwikkelt en de schade sterk beperkt kan worden gehouden. Inzet van blusklare blusmiddelen, zoals draagbare blussers en brandslanghaspels, is hierbij essentieel.

Onderhoud

De eisen die worden gesteld aan het onderhoud van kleine blusmiddelen staan in het Bouwbesluit 2012. Hierin wordt het onderhoud van brandslanghaspels gekoppeld aan de zorgplicht zoals verwoord in artikel 1.16 van het Bouwbesluit. Voor het onderhoud van draagbare blussers is de NEN 2559 voorgeschreven. De overheid houdt hierbij een minimale onderhoudstermijn aan van 2 jaar en verklaart ook het zorgplichtartikel onverkort van toepassing.

Zorgplicht

De gebruiker van het pand is verantwoordelijk voor het invullen van die zorgplicht. Als het gaat om onderhoud kan worden gesteld dat als het blusmiddel volgens de betreffende norm (NEN 2559/ NEN-EN 671-3) wordt onderhouden aan dat deel van de zorgplicht is voldaan.
Wat betreft de termijn kan het beste aangesloten worden op de onderhoudstermijn van eenmaal per jaar zoals die ook in de onderhoudsnormen staat vermeld. Ter invulling van de zorgplicht stelt de overheid dat zorgplicht ook betekent dat de onderhoudsinstructies van de fabrikant gevolgd moeten worden. In de praktijk blijkt dat de meeste onderhoudsinstructies gebruik maken van de betreffende onderhoudsnormen en daarmee ook een onderhoudstermijn van eenmaal per jaar voorschrijven.

Conclusies

In het onderzoek worden de volgende conclusies getrokken:

 • Waar uit eerdere onderzoeken bleek dat gemiddeld aan 15 procent van de draagbare blussers en brandslanghaspels een extra reparatie (correctief onderhoud) moest worden uitgevoerd om het blusmiddel gebruiksklaar te maken, is er nu een trend waarneembaar dat dit percentage toeneemt richting 20 procent en mogelijk hoger. Deze stijging kan verklaard worden uit het feit dat meer bedrijven de minimale onderhoudstermijn van 2 jaar voor draagbare blussers zoals voorgeschreven door de overheid volgen. Verder wordt in dit soort situaties afgeweken van de onderhoudsvoorschriften van fabrikanten, die meestal op eenmaal per jaar is gesteld.
 • In circa 5 procent van de gevallen kan het zijn dat:
  – een brandslanghaspel niet of moeilijk wordt teruggevonden door iemand die een brand wil blussen, of dat de legionellaverzegeling is verbroken/verwijderd.
 • Bij 1 op de 3 ondernemers is er een aanvullend advies over brandveiligheid noodzakelijk en wordt dit geleverd.
 • Per jaar hebben gemiddeld 2 à 3 op de 100 ondernemers met een brand in het bedrijf te maken. Ongeveer 85 procent van deze ondernemers weet de brand zelf te blussen of onder controle te krijgen met behulp van een klein blusmiddel.
 • Bij het blussen van een brand wordt veel vaker gebruik gemaakt van een brandblusser dan van een brandslanghaspel.
 • Het percentage blusmiddelen dat niet functioneert of gebruiksklaar is op het moment dat het nodig is bedraagt al vier jaar lang 0 procent.
 • In een beperkt aantal gevallen is de brand voor de ondernemer te groot om deze zelf te blussen.

Bron: Brandveilig.com

Deel dit artikel:

Smeba Brandbeveiliging neemt bedrijfsactiviteiten AGO Brandbeveiliging over

Smeba heeft op 28 oktober overeenstemming met AGO Totaaltechniek bereikt over de overname van haar bedrijfsonderdeel brandbeveiliging. Hieronder valt het onderhoud en de verkoop van kleine blusmiddelen, EHBO- veiligheidsartikelen, nood- en vluchtplannen, keuringen op het gebied van NEN-3140 en klimmaterialen.
Deze strategische overname sluit perfect aan op onze core business én het realiseren van onze ambitie ons marktaandeel te vergroten. Maakte u tot nu toe gebruik van de diensten van AGO op het gebied van brandveiligheid, dan zijn wij graag uw nieuwe partner. We bieden u minimaal de kwaliteit en continuïteit zoals u deze gewend bent.

Heeft u vragen, neem dan contact op met onze afdeling verkoop en vraag naar Peter Willems.

Telefoon: 024 – 377 54 58

 

 

Deel dit artikel:

Kleine brand, grote gevolgen.

Jaarlijks onderzoek van VEBON-NOVB bevestigt toename van extra correctief onderhoud van blusmiddelen. Net als voorgaande jaren heeft VEBON-NOVB onderzoek gedaan naar het onderhoud en de inzet van kleine blusmiddelen. Een belangrijke conclusie is een toename van het aantal draagbare blussers en brandslanghaspels waarbij een extra reparatie moet worden uitgevoerd.

Uit het onderzoek blijkt dat waar voorgaande jaren sprake was van een stabiel gemiddelde van 15% extra correctief onderhoud, er nu een trend waarneembaar is dat dit percentage groeit. Bij 20% van de draagbare blussers en brandslanghaspels moest een aanvullende reparatie worden uitgevoerd. VEBON-NOVB benadrukt dat preventief onderhoud belangrijk is! Jaarlijks krijgen 2 tot 3 op de 100 ondernemers te maken met een brand. Blusmiddelen moeten altijd gebruiksklaar zijn, een brand komt altijd onverwacht. Door periodiek preventief onderhoud wordt voorkomen dat blusmiddelen niet functioneren op het moment dat het nodig is.

In geval van brand weet 90% van de ondernemers een beginnende brand te blussen of onder controle te krijgen door gebruik van een draagbare blusser en/of brandslanghaspel. Kleine blusmiddelen spelen een cruciale rol als het gaat om de brandveiligheid in ondernemingen. Tegelijkertijd zijn het diezelfde blusmiddelen die een onderschatte waarde vertegenwoordigen. De aandacht voor zichtbaarheid, bereikbaarheid en onderhoud van kleine blusmiddelen laat nog altijd te wensen over. Alleen de aanwezigheid van kleine blusmiddelen is niet afdoende. Uit de onderzoeksresultaten van de afgelopen jaren blijkt dat investeren in draagbare blussers en brandslanghaspels en in het onderhoud er van door een vakbekwaam persoon loont. Ook het trainen van de eigen medewerkers in het omgaan met draagbare blussers en brandslanghaspels kan erger voorkomen.

Eigen verantwoordelijkheid
Het overheidsbeleid richt zich op lastenverlichting en vermindering van regeldruk. De ondernemer c.q. gebruiker is zelf verantwoordelijk voor een goede brandveiligheid in zijn gebouwen en deze eigen verantwoordelijkheid wordt door de overheid en brandweer ook meer en meer benadrukt. Schadebeperking en bedrijfscontinuïteit is een aangelegenheid van de ondernemer c.q. gebruiker.

Kleine brand, grote gevolgen
De gevolgen van een brand kunnen extreem zijn, ook een relatief kleine brand kan grote gevolgen hebben. De continuïteit van de organisatie kan ernstig in het geding komen. Om de bedrijfscontinuïteit te kunnen waarborgen, is een structurele focus nodig die zowel preventief als offensief is. Het voorkomen van incidenten en proactief actie ondernemen op het gebied van veiligheid zorgt er voor dat de bedrijfscontinuïteit gehandhaafd blijft.

Het onderzoek maakt duidelijk dat het onderwerp brandveiligheid op nog meer aandacht moet kunnen rekenen. Het rendement van de inzet en doeltreffendheid van kleine blusmiddelen laat zien dat met  de meeste beginnende branden effectief kunnen worden bestreden en zo gevolgschade beperkt houdt.

20151103113329

Bronvermelding:http://centrumfacilitair.nl

Deel dit artikel: