Smeba Brandbeveiliging doneert € 5.000,– aan Alpe d’HuZes

 

Smeba Brandbeveiliging doneert € 5.000,– aan Alpe d’HuZes

Smeba Brandbeveiliging doneert een bedrag van € 5000,– aan Alpe d’HuZes 2020.
Al een aantal jaren wordt dit bedrag, welke voorheen werd besteed voor het overhandigen van relatiegeschenken aan onze klanten, gedoneerd aan een goed doel. Dit jaar heeft het management gekozen voor Alpe d’HuZes.

Onze medewerkers leveren daarnaast ook een extra financiële én een sportieve bijdrage aan dit goede doel. Een aantal heeft ervoor gekozen haar Kerstgratificatie te doneren, óók neemt een aantal van hen zelf deel aan dit evenement in 2020.

Alpe d’HuZes is een uniek sportief evenement waarbij zoveel mogelijk geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Op één dag beklimmen 5000 deelnemers fietsend, hardlopend, of wandelend maximaal zes keer de Alpe d’HuZes, onder het motto ‘opgeven is geen optie’. De koers dag is altijd op de eerste donderdag van juni en maakt deel uit van een hele koersweek, waar een heel jaar lang naartoe wordt gewerkt.  Een bijzondere week vol saamhorigheid, waarin kanker voor iedereen bespreekbaar wordt gemaakt. In 2020 worden voor de vijftiende keer de 21 bochten van de Alpe d’Huez beklommen.

100% donaties naar kankeronderzoek: elke gedoneerde euro aan het Alpe d’HuZes/KWF-fonds komt direct en voor 100% ten goede aan kankeronderzoek.

Deel dit artikel:

De realiteitszin om WÉL te investeren in het jaarlijks onderhoud en de aanwezigheid van kleine blusmiddelen

De realiteitszin om WÉL te investeren in het jaarlijks onderhoud en de aanwezigheid van kleine blusmiddelen.

De Federatie van Veilig Nederland, voorheen VEBON-NOVB, heeft in de jaren 2008 t/m 2018 onderzoek gedaan naar het onderhoud en de inzet van kleine blusmiddelen.

Het doel hiervan is het verkrijgen van inzicht in:

  1. Nut en oorzaak van preventief jaarlijks onderhoud van kleine blusmiddelen;
  2. Effectiviteit van de inzet van kleine blusmiddelen bij een beginnende brand.

De belangrijkste conclusies zijn:

  • Preventief onderhoud leidt in 12% van de gevallen tot extra correctief onderhoud, welke wordt uitgevoerd door een vakbekwaam onderhoudsmonteur;
  • Gemiddeld heeft 2 op de 100 ondernemers jaarlijks met een brand in het bedrijf te maken;
  • In geval van brand weet circa 77% van de ondernemers deze brand zelf te blussen of onder controle te krijgen met hulp van een draagbare blusser, een brandslanghaspel en soms met een blusdeken.

Artikel onderzoeksrapportage Kleine Blusmiddelen 29-11-2019

Bron: federatie veilig nederland

Deel dit artikel:

Smeba Brandbeveiliging overhandigd Brandwondencentrum te Beverwijk een cheque twv € 5000,00

Smeba Brandbeveiliging overhandigd Brandwondencentrum te Beverwijk een cheque twv € 5000,00.
De gedachte dat Smeba brandbeveiliging de cheque heeft geschonken is dat de directie er voor heeft gekozen om geen relatie geschenken aan onze klanten af te geven, maar voor het bedrag wat jaarlijks wordt besteed aan relatie geschenken een bedrag te schenken aan een goed doel.

2019 heeft de directie besloten om de cheque aan Brandwondencentrum te Beverwijk te overhandigen.

 

Deel dit artikel:

Vluchtwegen zijn van levensbelang en verdienen meer aandacht

vluchtwegen

Veilige vluchtwegen zijn van levensbelang. Overheden proberen met strenge regels te zorgen dat de gebouwen primair vluchtveilig zijn. Met onafhankelijke vluchtwegen, voldoende capaciteit, korte loopafstanden wordt gezorgd dat mensen in de meeste gevallen veilig kunnen vluchten. Nog veel te vaak zien we dat het toch fout gaat. Bij inspecties blijken vluchtwegen geblokkeerd of afgesloten te zijn. Bij grote incidenten vallen soms veel slachtoffers omdat vluchtroutes toch niet veilig genoeg zijn.

Van een gebouw dat voldoet aan het Bouwbesluit 2012 wordt verwacht dat er veilig gevlucht kan worden. Toch leidt een gebouw dat volledig voldoet aan de eisen niet altijd tot een veilige situatie. Door uiteenlopende oorzaken kan een gebouw dat weliswaar voldoet aan het Bouwbesluit wel degelijk onveilig zijn. In een relatief standaard gebouw met een normale bezetting zal het Bouwbesluit leiden tot veilige situaties. Specifieke omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat de vluchtwegen niet zo veilig blijken te zijn als verwacht, namelijk:

  • Als mensen onbekend zijn in een gebouw is de voor hen bekende route zoals ze zijn binnengekomen. Dit betekent dat een rekenkundige verdeling volgens het Bouwbesluit waarbij de nooduitgangen ook volledig gebruikt worden niet te verwachten is. Een overbelasting op de hoofdentree kan ertoe leiden dat er opstoppingen ontstaan die te lang duren. Dit leidt vaak tot paniek en verdrukking;
  • Als mensen in groepen een gebouw betreden, zullen ze ook bij het vluchten als groep bij elkaar willen blijven. Gezinnen, vriendengroepen en klassen hebben de neiging zo dicht mogelijk bij elkaar te blijven. Dit kan leiden tot grotere belasting op een bepaalde uitgang en dringen bij die uitgang waardoor het ontruimingsproces wordt verstoord;
  • Bij het ontwerpen van gebouwen volgens het Bouwbesluit wordt maar beperkt rekening gehouden met de aanwezige (vaste) inrichting. Als er vast opgestelde stoelen aanwezig zijn kan dit tot een aanzienlijke vertraging leiden om een ruimte te ontruimen;
  • In de meeste gebouwen zijn ook mindervaliden aanwezig. Door hun beperkingen kunnen zij nooit zo snel vluchten als vaak wordt aangenomen. Daarnaast maken zij vaak gebruik van hulpmiddelen waardoor ze meer ruimte nodig hebben. Vreemd genoeg wordt er in het Bouwbesluit geen rekening gehouden met de vluchtwegen voor mindervaliden en de mogelijke invloed op het ontruimen van een gebouw.

Wilt u meer informatie omtrent vluchtwegen neem dan contact op met ons kantoor en vraag naar de mogelijkheden: 024-3741415

Bron: www.brandveilig.com

Deel dit artikel:

Het sluimerende gevaar van koolmonoxidevergiftiging

Een koolmonoxidevergiftiging wordt tenslotte veelal niet herkend, zeker niet als er sprake is van chronische blootstelling aan relatief lage waarden koolmonoxide. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe Europese norm voor koolmonoxidemelders waarin meer aandacht is voor lage waardes koolmonoxide.

Nu onze wetgever nog…

Namens VEBON-NOVB is gepleit voor een gelijke verplichting als die geldt voor rookmelders en meer aandacht voor het belang van koolmonoxidemelders.

Naar het tv-programma RADAR keken ruim 1,5 miljoen kijkers. Na de uitzending was er nog speciale aandacht voor CO-melders in de live-stream die ook nog eens werd gevolgd door enkele duizenden kijkers.

Uiteraard kunt u de fragmenten ook terugkijken op de volgende website veiligeproducten.nl, waar de consument ook goede en betrouwbare koolmonoxidemelders kan vinden.

 

Bron: VEBON-NOVB 

Deel dit artikel:

Alles over KiKa en team We Ride4Kika

KiKa heeft als doel om de genezingskans naar 95% te vergroten. Om dit te realiseren, is er nog veel kostbaar wetenschappelijk onderzoek nodig. Dankzij informatie uit afgerond onderzoek, zijn de specialisten ervan overtuigd dat we nieuwe behandelingsmogelijkheden kunnen ontwikkelen om kinderkanker vaker te genezen en ‘vriendelijker’ te behandelen. Daarvoor is het absoluut noodzakelijk om vernieuwend onderzoek in gang te zetten, specifiek gericht op kinderkanker. KiKa werft fondsen voor deze speciale onderzoeken, waarmee kinderen versneld hun kanker kunnen overwinnen.

Giro di KiKa heeft sinds de eerste editie in 2014 ruim 1.000.000 euro aan sponsorgeld opgehaald. De opbrengsten van Giro di KiKa gaan naar Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). KiKa heeft als doel om de genezingskans naar 95% te vergroten. Om dit te realiseren is er nog veel kostbaar onderzoek noodzakelijk. Smeba sponsort door middel van shirtsponsoring het team We Ride4KiKa en daarmee vooral Kika. Het team bestaat inmiddels uit 5 renners en 4 begeleiders.

Wil je meer weten over dit team of wil je deelnemen ga dan naar de site https://www.girodikika.nl/we-ride4kika

Tot grote hoogte voor kinderen met kanker!

Kosten Sponsoring:
sponsors-prijs-
Deel dit artikel:

Terugstroombeveiliging: hou het water in uw bedrijf schoon

Schoon water lijkt in Nederland de normaalste zaak van de wereld. Wie thuis of op het bedrijf water tapt, staat er niet bij stil hoe bijzonder het eigenlijk is om altijd kraakhelder water te kunnen gebruiken. Uw waterbedrijf zorgt voor schoon water tot aan de hoofdaansluiting. Daarna bent u als gebouweigenaar verantwoordelijk. Zo moet u zorgen voor een goede terugstroombeveiliging. Het is goed om daar eens bij stil te staan.

Terugstroombeveiliging is nodig om te voorkomen dat vervuild water terugstroomt naar het waterleidingnet. Daarom moet er achter de wateraansluiting van ieder apparaat dat water tapt een keerklep zijn geïnstalleerd. Deze keerkleppen zijn bijvoorbeeld ook nodig om de verspreiding van legionella van het ene compartiment naar het andere te voorkomen. Om u een idee te geven: in een gemiddeld ziekenhuis zijn er al snel acht- á negenhonderd keerkleppen, van aansluitingen voor brandslanghaspels tot bij de waterafgifte voor medische apparatuur.

Verkeerde installatie

Deze keerkleppen bestaan in allerlei soorten en maten. Verplicht jaarlijks onderhoud moet een feilloze werking van de installatie garanderen. Toch worden wij als leverancier van de installatie regelmatig gebeld omdat er problemen zijn. Als een toestel bijvoorbeeld niet ontlucht wordt of als de voordruk niet hoog genoeg is, kan het gaan lekken of werkt het hydraulisch systeem niet goed. Dit ligt meestal niet aan het toestel zelf, maar aan verkeerde installatie. Ook overstort door waterslag komt nog wel eens voor. Ik adviseer klanten altijd de installatie en het onderhoud te laten uitvoeren door een monteur die het toestel kent. Een minder deskundige monteur wil een keerklep die hij niet kent nog wel eens ‘vergeten’.

Goedkoop is niet goedkoop

Een ander veelvoorkomend probleem is dat de gebouweigenaar heeft geïnvesteerd in goedkope keerkleppen zonder afsluiters aan weerszijden. Voor de onderhoudsmonteur is dat heel lastig, want die moet het toestel druk loos zien te krijgen. Dit kost dan veel meer tijd én geld. Goedkoop is dan niet meer goedkoop. Mijn advies is: installeer keerkleppen mét afsluiters. Die zijn iets duurder in aanschaf, maar deze investering verdient u in één of twee jaar terug. U kunt in uw meerjarenbegroting dan rekening houden met lagere onderhoudskosten.

Geen onaangename verrassingen

Met een gedegen beheersplan voorkomt u problemen bij het onderhoud. Vraag een deskundig bedrijf hierom en kies voor een betrouwbare installateur die de binnen installatie aan de hand van dit beheersplan weet aan de passen. De verplichte jaarlijkse controle levert u dan geen onaangename verrassingen op. Schoon water blijft dan ook in uw bedrijf de normaalste zaak van de wereld.

Bron: Geschreven door Jan Willem Meisen Accountmanager Waterworks NL bij Watts Industries

Deel dit artikel:

‘Ontruimingsalarm met certificaat garandeert kwaliteit’

Een brand, een chemisch lek en een dreigende aanslag. In al deze gevallen dienen werknemers het bedrijfspand zo snel mogelijk te verlaten. Dus moet de gebruiker, de werkgever, zorgen voor goede ontruimingsalarmering. Hoe doe je dat?

Er is een simpele manier om de kwaliteit hiervan te garanderen: het ontruimingsalarm laten leveren, installeren en onderhouden door partijen die zijn gecertificeerd.

Ontruimingsalarm niet op orde? Geen feestvergunning

Een werkgever wordt geconfronteerd met een onaangename verrassing. De feestelijke opening van zijn nieuwe gebouw staat gepland voor over twee weken, maar nu blijkt dat hij de festiviteiten moet uitstellen. Zojuist kreeg hij namelijk bezoek van de inspectie en die constateerde mankementen aan het ontruimingsalarm.

Geen vergunning vanwege ontruimingsalarm = reëel scenario

Een reëel scenario, zegt Alex Angenent van Hacousto Communicatiesystemen. Want mankementen aan zo’n ontruimingsalarm zijn er volgens hem in allerlei soorten. “Misschien was er sprake van technische storingen bij één van de onderdelen. De microfoon bijvoorbeeld, of de luidsprekers. Misschien ook bleek de alarmeringsinstallatie gevoelig voor functieverlies bij brand. Dan kan zo’n brand in bepaalde delen van het gebouw de installatie onklaar maken, en daar worden medewerkers dan niet meer gealarmeerd. Ten slotte kan het ook mis gaan met de voedingsvoorziening. Een brand brengt vooral schade toe aan de voedingsverdeelinrichting en daardoor kan een gebouw zonder stroom komen te staan.”

Software von Siemens simuliert die Evakuierung von Personen - Pr

Werkgever is wettelijk verplicht ontruimingsalarm te checken

Dit zijn zaken waar een werkgever maar beter rekening mee kan houden. Sterker nog, dat is hij wettelijk verplicht. “Je ziet de laatste jaren dat de overheid steeds meer verplichtingen overhevelt naar ondernemers”, aldus Angenent.

“De brandweer komt je pand niet meer controleren”

“De brandweer doet weinig meer aan voorlichting, en hij zal je pand ook niet meer komen controleren. Als gebruiker is het dus heel moeilijk om te vermijden dat je voor onaangename verrassingen komt te staan. Bijvoorbeeld dat je pand niet open mag. Of, erger nog, dat je na een incident verantwoording af moet leggen aan Justitie. In extreme gevallen hangt je zelfs een gevangenisstraf boven het hoofd. Zorg dus dat je voldoet aan de NEN 2575, de norm voor de installatie van ontruimingsalarmering.”

Ga in zee met gecertificeerde bedrijven

Hoe je dat doet? Angenents oplossing is duidelijk: ga in zee met gecertificeerde bedrijven. “Een dergelijk bedrijf heeft bewezen dat het voldoet aan de beoordelingsrichtlijn, de richtlijnen die de certificeringsinstantie hanteert om zulke bedrijven te toetsen. Daarbij hebben de betreffende mensen laten zien dat ze beschikken over voldoende kennis en vaardigheden om zo’n installatie aan te leggen. De gebruiker mag er dus vanuit gaan dat ze kwaliteit leveren. En na een eventueel incident kan het bedrijf aantonen dat ze hun uiterste best hebben gedaan om de veiligheid te waarborgen.”

Leverancier gecertificeerd? Ontruimingsinstallatie ook

Er is nóg een voordeel. “Als de leverancier is gecertificeerd, geldt dat in de meeste gevallen ook voor de installatie”, verklaart Angenent. “Dat installatiecertificaat kun je laten zien bij een eventuele inspectie, en daar houden de inspecteurs rekening mee. De inspectie verloopt dan minder uitvoerig en meer steekproefsgewijs. Dat biedt meerdere voordelen: het gaat sneller, het is goedkoper, en de kans dat je twee weken voor de opening van je gebouw voor onaangename verrassingen komt te staan, is nihil.”

“Je installatie moet niet alleen voldoen op dag X”

De juiste installatie van ontruimingsalarmering is maar één kant van het verhaal. Minstens net zo belangrijk is een goed onderhoud.
“Je installatie moet niet alleen voldoen op dag X”, zegt Angenent. “Maar ook op dag X plus een. Onderhoud is dus essentieel en ook dat is vastgelegd in een norm, namelijk de NEN 2654 -2.”

norm voor brandmeldinstallatie (1)

Voldoen aan norm voor ontruimingsinstallatie: onderhoud

Wat moet de werkgever doen om aan deze norm te voldoen? Volgens Angenent begint het met het aanstellen van een beheerder, bijvoorbeeld een facilitair manager. “Zo’n beheerder moet iedere maand controles uitvoeren. Bijvoorbeeld of de installatie zijn werk naar behoren kan vervullen, maar ook of hij überhaupt wel aanstaat. Mocht de beheerder stuiten op storingen, dan kan die in eerste instantie proberen om die zelf te verhelpen. Als dat niet lukt, moet hij contact opnemen met het onderhoudsbedrijf.”

Wees ook alert op gebouwwijzigingen

Ook moet de beheerder alert zijn op wijzigingen in het gebouw, bijvoorbeeld bij de indelingen van ruimte. “Dat zie je als een organisatie besluit om de brandweeringang te verplaatsen”, verduidelijkt Angenent. “Bij zo’n brandweeringang hangt een bedieningspaneel, en het is natuurlijk de bedoeling dat dat vervolgens óók wordt verplaatst. Verder moet je goed opletten als een rustige kantoortuin wordt omgebouwd tot bijvoorbeeld een printerruimte. In vergelijking met de toetsenborden van beeldschermwerkers maken die printers natuurlijk veel meer herrie. En daardoor is het mogelijk dat de ontruimingsalarmering niet meer goed is te horen.”

Ontruimingsalarm moet jaarlijks worden onderhouden

Een onderhoudsbeheerder is slechts de eerste stap. Dat onderhoud wordt geïnspecteerd – afhankelijk van de grootte van het bedrijf en het soort werkzaamheden één keer in de drie jaar of één keer per jaar. En verder moet de installatie één keer per jaar worden onderhouden door een onderhoudsbedrijf.

onderhoudsbedrijf

Ook in dit geval kan de werkgever volgens Angenent het beste kiezen voor een gecertificeerd onderhoudsbedrijf. “Als je alarmeringsinstallatie kampt met verborgen gebreken, wil je daar achterkomen bij het onderhoud, en niet tijdens de inspectie, want in dat laatste geval loop je het risico op sancties. Aan de andere kant: als je dat onderhoud hebt laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf, kun je alweer rekenen op een minder uitvoerige, goedkopere inspectie. En nog belangrijker: je weet dat je er alles aan gedaan hebt om de medewerkers veilig te laten werken. En na een eventueel incident kun je aantonen dat je niet meer had kunnen doen om het te voorkomen.”

Bron: http://www.brandveilig.com/

Deel dit artikel: