Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Smeba Brandbeveiliging B.V., statutair gevestigd te Wijchen, zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder inschrijvingsnummer 10019090.