Smeba Brandbeveiliging overhandigd Brandwondencentrum te Beverwijk een cheque twv € 5000,00

Smeba Brandbeveiliging overhandigd Brandwondencentrum te Beverwijk een cheque twv € 5000,00.
De gedachte dat Smeba brandbeveiliging de cheque heeft geschonken is dat de directie er voor heeft gekozen om geen relatie geschenken aan onze klanten af te geven, maar voor het bedrag wat jaarlijks wordt besteed aan relatie geschenken een bedrag te schenken aan een goed doel.

2019 heeft de directie besloten om de cheque aan Brandwondencentrum te Beverwijk te overhandigen.

 

Deel dit artikel:

Expositie kunst met brandblussers bij Bijenkorf

Multidisciplinair kunstenaar Rutger de Vries van perongeluk.com heeft een serie kunst met brandblussers gemaakt. Smeba Brandbeveiliging is aangenaam verrast door het resultaat van dit creatieve gebruik van de hiervoor geleverde blussers. Wij zijn dan ook erg blij met deze samenwerking en kijken uit naar toekomstige projecten.

Hieronder een impressie van de kunstwerken, welke u in de etalages van verschillende Bijenkorf filialen kunt bewonderen.

Deel dit artikel:

Vluchtwegen zijn van levensbelang en verdienen meer aandacht

vluchtwegen

Veilige vluchtwegen zijn van levensbelang. Overheden proberen met strenge regels te zorgen dat de gebouwen primair vluchtveilig zijn. Met onafhankelijke vluchtwegen, voldoende capaciteit, korte loopafstanden wordt gezorgd dat mensen in de meeste gevallen veilig kunnen vluchten. Nog veel te vaak zien we dat het toch fout gaat. Bij inspecties blijken vluchtwegen geblokkeerd of afgesloten te zijn. Bij grote incidenten vallen soms veel slachtoffers omdat vluchtroutes toch niet veilig genoeg zijn.

Van een gebouw dat voldoet aan het Bouwbesluit 2012 wordt verwacht dat er veilig gevlucht kan worden. Toch leidt een gebouw dat volledig voldoet aan de eisen niet altijd tot een veilige situatie. Door uiteenlopende oorzaken kan een gebouw dat weliswaar voldoet aan het Bouwbesluit wel degelijk onveilig zijn. In een relatief standaard gebouw met een normale bezetting zal het Bouwbesluit leiden tot veilige situaties. Specifieke omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat de vluchtwegen niet zo veilig blijken te zijn als verwacht, namelijk:

 • Als mensen onbekend zijn in een gebouw is de voor hen bekende route zoals ze zijn binnengekomen. Dit betekent dat een rekenkundige verdeling volgens het Bouwbesluit waarbij de nooduitgangen ook volledig gebruikt worden niet te verwachten is. Een overbelasting op de hoofdentree kan ertoe leiden dat er opstoppingen ontstaan die te lang duren. Dit leidt vaak tot paniek en verdrukking;
 • Als mensen in groepen een gebouw betreden, zullen ze ook bij het vluchten als groep bij elkaar willen blijven. Gezinnen, vriendengroepen en klassen hebben de neiging zo dicht mogelijk bij elkaar te blijven. Dit kan leiden tot grotere belasting op een bepaalde uitgang en dringen bij die uitgang waardoor het ontruimingsproces wordt verstoord;
 • Bij het ontwerpen van gebouwen volgens het Bouwbesluit wordt maar beperkt rekening gehouden met de aanwezige (vaste) inrichting. Als er vast opgestelde stoelen aanwezig zijn kan dit tot een aanzienlijke vertraging leiden om een ruimte te ontruimen;
 • In de meeste gebouwen zijn ook mindervaliden aanwezig. Door hun beperkingen kunnen zij nooit zo snel vluchten als vaak wordt aangenomen. Daarnaast maken zij vaak gebruik van hulpmiddelen waardoor ze meer ruimte nodig hebben. Vreemd genoeg wordt er in het Bouwbesluit geen rekening gehouden met de vluchtwegen voor mindervaliden en de mogelijke invloed op het ontruimen van een gebouw.

Wilt u meer informatie omtrent vluchtwegen neem dan contact op met ons kantoor en vraag naar de mogelijkheden: 024-3741415

Bron: www.brandveilig.com

Deel dit artikel:

Smeba wint aanbesteding GVB!

Smeba Brandbeveiliging BV werkt inmiddels al meer dan 10 jaar samen met GVB en controleert op meer dan 40 locaties jaarlijks de brandblusmiddelen. We zijn dan ook vol trots dat we deze aanbesteding van GVB opnieuw gegund hebben gekregen. Er is een nieuwe meerjarige overeenkomst afgesloten voor de keuring, het onderhoud en de levering van brandblusmiddelen in trams, metro’s, bussen, veren, kantoorpanden en metrostations.

Dit succes hebben wij zeker mede door de inzet van onze monteurs en backoffice medewerkers weten te realiseren!

Smeba wint aanbesteding GVB!

WIj bedanken GVB voor het gestelde vertrouwen in onze organisatie en de kwaliteit van onze dienstverlening en kijken uit naar het voortzetten van onze samenwerking!

Deel dit artikel:

Het sluimerende gevaar van koolmonoxidevergiftiging

Een koolmonoxidevergiftiging wordt tenslotte veelal niet herkend, zeker niet als er sprake is van chronische blootstelling aan relatief lage waarden koolmonoxide. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe Europese norm voor koolmonoxidemelders waarin meer aandacht is voor lage waardes koolmonoxide.

Nu onze wetgever nog…

Namens VEBON-NOVB is gepleit voor een gelijke verplichting als die geldt voor rookmelders en meer aandacht voor het belang van koolmonoxidemelders.

Naar het tv-programma RADAR keken ruim 1,5 miljoen kijkers. Na de uitzending was er nog speciale aandacht voor CO-melders in de live-stream die ook nog eens werd gevolgd door enkele duizenden kijkers.

Uiteraard kunt u de fragmenten ook terugkijken op de volgende website veiligeproducten.nl, waar de consument ook goede en betrouwbare koolmonoxidemelders kan vinden.

 

Bron: VEBON-NOVB 

Deel dit artikel:

Eindejaarsdonatie: Project Aquatraining van de Nederlandse Brandwonden Stichting

Smeba Brandbeveiliging heeft ervoor gekozen om het geld wat voorheen aan eindejaarsgeschenken werd besteed te doneren aan een goed doel. Uiteraard hebben we hierbij gekeken naar een thema  met een link naar onze branche. De keuze is hierbij gevallen op een project van de Nederlandse Brandwonden Stichting: Aquatraining.

Revalideren met brandwonden is extreem pijnlijk. Gelukkig lijkt er een manier om deze pijn te verminderen: Aquatraining. In het water revalideren is minder zwaar en patiënten herstellen sneller.

Wat is Aquatraining?
Bewegingsbeperkingen zijn ernstige problemen voor brandwondenpatiënten. Na het ongeval moeten zij veel dingen opnieuw leren. Dat maakt revalideren noodzakelijk. Maar doordat littekens niet soepel zijn, zitten veel brandwondenpatiënten letterlijk te strak in hun vel. Dit maakt revalideren extreem pijnlijk.  Aquatraining zorgt voor een sneller en minder pijnlijk herstel. Revalideren in water is minder zwaar en voelt fijner dankzij de gewichtloosheid. Onder begeleiding van gespecialiseerde fysiotherapeuten maken brandwondenpatiënten grote stappen in hun herstel.

Aquatraining is in 2016 gestart in het Brandwondencentrum van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. De eerste resultaten zijn zo positief dat de Nederlandse Brandwonden Stichting ook brandwondenpatiënten in de andere twee brandwondencentra van deze nieuwe revalidatiemethode willen laten profiteren.

Smeba Brandbeveiling draagt dit project een warm hart toe en hoopt dat haar donatie helpt het doel te realiseren om voor meer patiënten een sneller en minder pijnlijk revalidatieproces mogelijk te maken!

Deel dit artikel:

Betuwse Kring Brandweerwedstrijd 2017

Op 7 oktober aanstaande vindt de Betuwse Kring Brandweerwedstrijd 2017 plaats. De organisatie van dit jaarlijks terugkerende evenement rouleert onder de deelnemende korpsen en is dit jaar in handen van Brandweer Ochten.

De deelnemende korpsen zijn:

 • Brandweer Amerongen
 • Brandweer Dodewaard
 • Brandweer Elst (Gld)
 • Brandweer Elst (Utr)
 • Brandweer Heteren
 • Brandweer Kesteren
 • Brandweer Lienden
 • Brandweer Tiel
 • Brandweer Opheusden
 • Brandweer Zetten

De Betuwse Kring Brandweerwedstrijd is een vaardigheidstoets waar korpsen uit de regio een uitdagend scenario moeten spelen. Aan het eind van deze dag zal de winnaar van 2017 bekend gemaakt worden.

Wilt u deze vaardigheidstoets van dichtbij meemaken? Dan kunt u zich op de wedstrijddag melden bij de brandweerkazerne in Ochten.

Smeba Brandbeveiliging sponsort de Betuwse Kring Brandweerwedstrijd door middel van shirtsponsoring voor de organisatie van deze enerverende dag.

Shirtsponsoring Betuwse Kring Brandweerwedstrijd 2017

Deel dit artikel:

Brandveiligheid studentenhuizen vaak onder de maat

De helft van de studentenhuizen is niet brandveilig. Zo zijn er onvoldoende brand- en rookmelders, of zijn de blusmiddelen niet op orde. Bovendien treden regelmatig problemen op met de vluchtroutes, doordat deze geblokkeerd worden door fietsen of kratten.

In 4 van de 5 studentenhuizen ontbreekt een vluchtplan. En in 40 procent van de gevallen ontstaat de brand door een vlam in de pan. In de eerste plaats is de verhuurder verantwoordelijk voor de brandveiligheid, zoals de rookmelders en de (gecontroleerde) blusmiddelen. Daarnaast zijn de bewoners – de studenten – verantwoordelijk voor een brandveilig gebruik van het huis. Zo moeten vluchtwegen vrij zijn, branddeuren gesloten en blusmiddelen toegankelijk.

Brandveiligheid studentenhuizen: wat zijn de eisen?

Rookmelders
Bij brand moeten bewoners tijdig worden gealarmeerd. In de woonfunctie voor kamergewijze verhuur moeten daarom rookmelders geplaatst zijn tussen de uitgang van de verblijfsruimten en de uitgang van de woning. Bijvoorbeeld de gezamenlijke overloop en de hal. Tevens moet elke verblijfsruimte een of meer rookmelders hebben. Alle wooneenheden moeten dus een of meerdere rookmelders hebben, maar ook de rookmeldersgezamenlijke woonkamer; dat is immers ook een verblijfsruimte. Bij brand moet een alarm in alle wooneenheden (ook met gesloten deuren) voldoende duidelijk te horen zijn. Bij kamergewijze verhuur zal het, als het geluidsniveau niet voldoende is, dan ook al snel zo zijn dat de rookmelders door gekoppeld moeten zijn. Daarnaast moeten rookmelders zijn aangesloten op het lichtnet en voorzien zijn van een accu als achtervang indien de stroom uitvalt.

Blusmiddelen
In een gezamenlijke keuken en op iedere bouwlaag – in de gezamenlijke gang of op de overloop – moet een brandslanghaspel of draagbaar blustoestel aanwezig zijn. De haspel of brandblusser moet duidelijk zichtbaar zijn opgehangen of gemarkeerd zijn met een pictogram, zodat de in de woning aanwezige personen direct kunnen zien waar de blusmiddelen zich bevinden.

Deuren in vluchtroutes
Elke deur die bij het vluchten vanaf de uitgang van een kamer tot de uitgang van de woning gepasseerd wordt, moet eenvoudig met een lichte druk of met een panieksluiting kunnen worden geopend. Het gaat hierbij niet om een eis ten aanzien van de draairichting van deuren maar om het eenvoudig, zonder sleutel, kunnen openen van deuren. Er mag een panieksluiting worden aangebracht maar dat hoeft niet. De deuren van de kamers en de voor- en achterdeur van de woning mogen wel met een sleutel afsluitbaar zijn.

Verantwoordelijkheid
De hiervoor genoemde voorschriften komen uit het Bouwbesluit 2012 over kamergewijze verhuur en dragen bij aan de brandveiligheid. In de praktijk kan die brandveiligheid natuurlijk alleen maar worden bereikt wanneer die voorschriften worden nageleefd. De eigenaar/verhuurder is daarvoor verantwoordelijk. Niet naleven van de voorschriften is een overtreding die strafbaar is op grond van de Wet op de economische delicten. Vanzelfsprekend hebben ook de kamerbewoners een eigen verantwoordelijkheid bij het brandveilig gebruik van de woning. Het komt nogal eens voor dat een vluchtroute wordt geblokkeerd door fietsen, bierkratten, oud papier, meubels of vuilniszakken. Soms wordt er geknoeid met elektrische bedrading, met kans op kortsluiting. De eigenaar/verhuurder èn de huurders zijn er gezamenlijk verantwoordelijk voor dat een kamerverhuurpand ook veilig wordt gebruikt.

De Brandweer ontwikkelde een speciale folder voor de brandveiligheid in studentenhuizen. Ook de Landelijke Studentenvakbond voor en door Studenten geeft een handige tip: hang bij de ingang van je studentenhuis een aanwezigheidsbord op voor alle huisgenoten, zodat je in het geval van nood vrij snel kan zien wie er thuis is. In geval van brand blijkt het namelijk vaak niet duidelijk wie precies thuis was.

Bron: www.brandveilig.com

 

Deel dit artikel:

Legionellapreventie

Legionellapreventie is een belangrijk onderdeel in het onderhoud van brandslanghaspels. Legionella is een bacterie die een acute infectie van de luchtwegen kan veroorzaken. Je kunt ziek worden door het inademen van de bacterie, je wordt niet ziek door het drinken van water met legionella.

Legionellabesmetting kan ernstige tot zeer ernstige en soms zelfs dodelijke gevolgen hebben. Onder andere om de mogelijkheid van deze besmetting zoveel mogelijk te voorkomen is er in Nederland een Drinkwaterwet van kracht die eigenaren van collectieve watervoorzieningen voorschrijft wat zij verplicht zijn te doen aan legionellapreventie.

Besmettingsbronnen

De legionellabacterie komt van nature voor in grond en in water. In water zitten meestal heel weinig legionellabacteriën, maar soms kan legionella in water erg snel groeien. Dit is vooral het geval wanneer het water stilstaat en tussen 25 en 45 graden warm is.

Legionellapreventie maatregelen zijn o.a.

 1. De check op het niet-gebruiken van brandslanghaspels
 2. Het controleren van terugstroombeveiligingen waarmee veilig water gescheiden wordt van onveilig (stilstaand) water

1. De check op het niet-gebruiken van brandslanghaspels
LegionellapreventieNa het jaarlijkse onderhoud aan de brandslanghaspel wordt deze verzegeld met de zogenaamde legionella-preventieseal. Hierdoor is ten alle tijde zichtbaar of de betreffende brandslanghaspel al dan niet gebruikt is.

Daarnaast heeft Smeba een Legionella Straalpijpborgkap in het assortiment welke een extra veiligheid biedt tegen mogelijke legionella besmetting. Tevens verkleint het de kans op oneigenlijk gebruik van de brandslanghaspel. Ook deze Legionella Straalpijpborgkap wordt verzegeld achtergelaten.

2. Het controleren van terugstroombeveiligingen
Verontreinigd water mag nooit terugstromen in het waterleidingnetwerk. Daarom is het wettelijk vastgelegd in de Waterleidingwet, dat er terugstroombeveiligingen (keerkleppen) zijn aangebracht bij brandslanghaspels die op het openbare waterleidingnet zijn aangesloten.

Bij een goede werking verhinderen keerkleppen het terugstromen van vervuild water in het leidingnet. Het is dus zaak dat ze goed blijven functioneren. Om dit zeker te stellen moet u de keerkleppen jaarlijks laten controleren. De waterleidingbedrijven checken meer en meer of u uw verantwoording hierin heeft genomen.

Smeba Brandbeveiliging kan in het kader van legionellapreventie jaarlijks, gelijktijdig met het haspelonderhoud, voor u de keerkleppen op de brandslanghaspel controleren. Hierbij voorziet onze specialist de keerklep van een onderhoudsetiket en legt hij de bevindingen vast in het logboek. Makkelijk, veilig en voordelig.

Wetgeving keerkleppen

De waterkwaliteit binnen leidingwaterinstallaties moet met het oog op de volksgezondheid gewaarborgd  zijn. Het Bouwbesluit en de Waterleidingwet geven u als eigenaar  en/of beheerder, een zorgplicht voor de leidingwaterinstallaties in uw gebouw. Invulling van deze zorgplicht is vastgelegd in de normen NEN 1006 en WB-1-4-G

Bronnen: www.rivm.nlwww.legionella.nl en www.nen.nl

 

Deel dit artikel:

Brandveiligheid op de camping: zo zorg je zelf voor een brandveilige vakantie

Het is weer zomervakantie en dat betekent dat veel Nederlanders een aantal weken op de camping in binnen- of buitenland doorbrengen. De tent, caravan en camper brengen diverse brandrisico’s met zich mee. Waar moet je waakzaam op zijn en hoe ga je om met een eventuele brand? Hoe zorg je voor een brandveilige vakantie?

Het stroomverbruik op de camping is een grote risicofactor. Het is aan te raden om gebruik te maken van huishoudelijke apparatuur met een laag stroomverbruik. Ook zijn er omvormers en accu’s, die ervoor zorgen dat het stroomverbruik op een veilig niveau blijft. Controleer ook de bedrading van apparatuur.

CEE-stekker

In een caravan zijn de spanningswaarden 220 volt en 12 volt. Wil je een aansluiting van een caravan op een 220-voltinstallatie, gebruik dan de blauwe, spatwaterdichte CEE-stekker, een neopreenkabel van maximaal 20 meter lang en rol de kabel – net als bij verlengsnoeren – altijd helemaal af. Daarmee voorkom je warmteontwikkeling en daarmee kortsluiting. Als je caravan geen CEE-aansluiting heeft, is het raadzaam om een aardlekschakelaar te plaatsen. Zorg er ook voor dat de metalen delen van de caravan (wanden, chassis, aanrechtblad) geaard zijn.

Koolmonoxidegevaar

In caravans worden vaak kacheltjes gebruikt. Een kachel die kerosine of gas verbrandt in een ruimte waar weinig ventilatie is, kan een koolmonoxidevergiftiging veroorzaken. Een elektrische kachel vormt een minder groot gevaar voor CO-vergiftiging dan kachels die brandstoffen verbranden. Voor een brandveilige vakantie hang je een goedgekeurde CO-melder in de caravan, zodat je op tijd gewaarschuwd wordt voor een eventuele koolmonoxidevergiftiging.

VW bus brandveilige vakantie

Als er brand uitbreekt

 • Verwijder gasflessen uit de omgeving
 • Meld de brand bij receptie of portier
 • Waarschuw andere campinggasten
 • Probeer de brand zelf te blussen (kijk hier voor een overzicht van blusmiddelen en de branden die hiermee kunnen worden geblust)
 • Zorg voor een vrije aanrijroute
 • Geef de brandweer informatie over eventuele slachtoffers en over hoe de brand is ontstaan

Brandveiligheid op de boot

Een brand is altijd gevaarlijk. Maar op een boot kun je ook nog eens moeilijk vluchten. Hieronder enkele tips voor veiligheid aan boord:

 • Zorg dat alle opvarenden op de hoogte zijn van de vluchtwegen en het gebruik van vluchtmiddelen en blusmiddelen aan boord.
 • Houd de vluchtwegen vrij.
 • Zorg voor voldoende reddingsvesten en bewaar ze op een toegankelijke plaats.
 • Zorg ervoor dat het motorcompartiment en de motor schoon zijn en controleer regelmatig de isolatie van de afvoer van de motor.
 • Let er bij het tanken op dat er geen brandstof op hete motoronderdelen valt.
 • Olie in gebruikte poetsdoeken kan leiden tot zelfontbranding. Berg poetskatoen op in afgesloten blikken, zodat er geen zuurstof bij kan.

Breng in het geval van brand als eerste alle opvarenden in veiligheid. Bij een boot is bluswater binnen bereik. Zorg er dus voor dat je altijd een emmer aan een lijn binnen handbereik hebt. Of koop een brandblusser voor op de boot.

Bekijk ook de uitgebreide folder van de Brandweer over een brandveilige vakantie. 

Bron: www.brandveilig.com

Deel dit artikel: